NRK Meny
Normal

Mer til psykisk syke og rusmisbrukere

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil gi sykehusene mer frihet og bedre tilbudet til rusmisbrukere, psykisk syke og demente

Bent Høie

Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister på pressekonferansen på Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Erik Waage / NRK

– Vi har selvfølgelig tilpasset budsjettet til norsk økonomi, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Onsdag klokken 11 holdt han pressekonferansen på Stavanger universitetssjukehus (SUS) om helsedelen av statsbudsjettet.

Tre hovedprioriteringer

Regjeringen har tre hovedprioriteringer innen helse, ifølge Høie:

– Vi foreslår å redusere ventetiden for pasienter, øke kapasitet og styrke kvaliteten i helse- og omsorgssektoren, og rasjonalisere og bedre behandling av rusmisbrukere og folk med psykiske helseproblemer, sier han.

Regjeringen vil gi 400 millioner kroner mer til kommunene. 200 millioner av dette skal øremerkes arbeid med rus og psykisk helse, mens 200 millioner skal gå til skolehelsetjenesten og helsestasjonene.

– Vi skal doble den statlige innsatsen når det gjelder transport av psykisk syke til 20 millioner kroner, slik at de ikke blir møtt av uniformerte politifolk, men av helsepersonell, sier Høie, som også vil bedre boforholdet i kommunene for rusmisbrukere.

Mer frihet til sykehusene

Foruten en økt bevilgning på to milliarder kroner, vil Høie vil gi sykehusene mer frihet og gjøre det enklere for dem å inngå leieavtaler for bygg og utstyr. Videre foreslår regjeringen å gi et investeringslån på rundt 4 milliarder kroner til bygging av barne- og ungdomssenter på Haukeland sjukehus og nytt bygg ved Sykehuset i Vestfold.

Regjeringen vil sette av 150 millioner kroner til fritt behandlingsvalg, som skal innføres i 2015.

2500 nye sykehjemsplasser

Regjeringen foreslår 62 millioner kroner til 1070 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens i 2015. Videre foreslår regjeringen 199 millioner til 2500 nye heldøgns sykehjemsplasser.

Regjeringen vil også styrke utredningstilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelseslidelser. Høie vil bruke 20 millioner kroner på tverrfaglige poliklinikker og diagnosesentre.

– Pasienter med langvarig smerte- og utmattelseslidelser en gruppe som ofte har dårlige erfaringer med helsevesenet. Det tar vi på alvor, og styrker tilbudet til dem, sier han.

Tilskudd til 40 nye stillinger

Høie er også klar på at regjeringen må starte med arbeidet med å bygge opp bedre tilbud i kommunene.

– Vi har også rom for å gi direkte tilskudd til 40 nye psykologstillinger i kommunene, sier han.

Regjeringen foreslår også dette innen helse i statsbudsjettet 2015:

  • 2 milliarder kroner mer til all pasientbehandling.
  • 30 millioner kroner til etableringen av kommunalt helse- og omsorgsregister. Registeret skal bidra til å gi mer kunnskap om de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
  • 12,5 millioner kroner til en ny videreutdanning for sykepleiere på masternivå.
  • Hever bagatellgrensen for legemidler fra 5 til 25 millioner kroner. Flere legemidler kan da innføres uten godkjenning av Stortinget. Dette vil gi pasienter raskere tilgang til medisin, hevder regjeringen. Dette gjelder åtte legemidler. 30.000 pasienter vil med dette få tilgang til medisinen.
  • 3,5 millioner kroner til raskere diagnose og kortere ventetid for kreftpasienter.
  • 80 millioner kroner til bedre IKT og elektronisk samhandling innen helsesektoren.

Flere nyheter fra Rogaland