BENT HØIE I FN-KOMMISJON:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skal delta i en FN-kommisjon som skal fremme utdanning av flere helsearbeidere. – Det er en stor ære for meg å bli bedt om å delta i dette initiativet. Etterspørselen etter helsearbeidere er langt større enn hva den globale utdanningskapasiteten kan dekke, sier Høie.

høie
Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix