Hopp til innhold

- Kunnskap er viktigere enn frukt

Bent Høie ble med i Høyre på grunn av partiets skolepolitikk.

Bent Høie (H)

Bent Høie (H). Bildet er tatt ved Femunden.

Foto: Privat

Bent Høie er en av de yngste politikerne på dagens rogalandsbenk, og en av de mest aktive brukerne av ulike nettsamfunn.

Høyre-politikeren har rukket to perioder på Stortinget, og er partiets listetopp i Rogaland.

Friluftsmennesket Høie la ved et bilde av seg selv fra en kajakktur på Femunden, men han velger seg likevel fastlandsforbindelse mellom nord- og sørfylket som en av sine viktigste politiske saker.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Bygge bybane, realisere Rogfast og Hordfast og legge E134 i tunnel ved Røldal. Dette vil i seg selv redusere utslippene, men også føre godstransporten over på båt, istedenfor på veien over Oslo/Sverige.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Ved å øke statens bevilgninger til veibygging, redusere kostnadene ved å bygge ut prosjektene i en sammenheng og samarbeide med private (OPS, offentlig-privat sektor).

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Det er ikke nødvendig. Jeg vil gi kommunene så mange nye oppgaver innenfor helse og sosial, arealplanlegging og samferdsel at de selv vil ønske å slå seg sammen for å løse oppgavene bedre for innbyggerne.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Jeg vil fjerne Helse Vest og heller bruke pengene på sykehusene. Helse Stavanger og Helse Fonna må få styre seg selv innenfor rammene av en nasjonal helseplan. Så vil jeg satse på å bygge opp kommunehelsetjenesten.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Høyres skolepolitikk som sier at kunnskap i skolen er viktigst. Det betyr at Høyre prioriterer gode lærere foran lek og frukt i skolen.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Sikre arbeidsplassene i Rogaland, bygge Rogfast, Ryfast og bybane og at sykehusene i Rogaland får sin rettferdige andel av pengene.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At vi er grunnlegende enige om hvilken retning Norge skal bevege seg i. Mer frihet til den enkelte, at trygge arbeidsplasser er forutsetning for all velferd og at kunnskap i skolen er viktigst.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Frp, KrF og Venstre.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- SV og Ap.