Vil straffeforfølge enkeltpersoner i «olja»

Bellona ba tilsynsmyndigheter og politidistrikt skjerpe seg når det gjelder miljøkriminalitet, nå kan det se ut til at de blir hørt.

Karl Kristensen i Bellona mener det syndes mye når det gjelder utslipp.

Karl Kristensen i Bellona mener det syndes mye når det gjelder utslipp. På bildet brukes lenser for å samle opp oljefilm på havet ved Gullfaksfeltet.

Foto: Hommedal, Marit/Bellona / SCANPIX

Etter gjentatt mas om at utslipp og annen miljøkriminalitet ikke etterforskes eller straffes tilstrekkelig, har Bellona fått noe gehør. Fredag kalte Riksadvokaten inn til møte mellom tilsynsmyndigheter, politi og statsadvokater for å se på påstandene fra Bellona.

– Vi er godt fornøyde med at riksadvokaten nå har tatt vårt innspill videre, og vi håper at Petroleumstilsynet og de ulike politidistriktene nå tar signalene, sier rådgiver Karl Kristensen i Bellona.

Ikke fornøyd med selskapsbøter

Det er spesielt etter utslippssaker offshore og i andre saker i tilknytning til olje- og kjemikalieindustri at Bellona gjentatte ganger har anmeldt forhold. Men miljøorganisasjonen er lei av at saker blir henlagt, og at det kun dreier seg om bøter til selskapene i hvis det blir straff.

– Vi vil ha en endring i norsk rettsprosess på dette området. Det må bli mulig å straffeforfølge enkeltpersoner som har tatt avgjørelser underveis i stedet for at det kun blir selskapsstraff i form av bøter, sier Kristensen.

– Er det en konstruktiv måte å gjøre det på?

– Ja, vi mener det ikke bare er konstruktivt, men at det er det som er nødvendig for at selskapene skal etterleve miljøregelverket.

Les også: Proffe kriminelle i avfallsbransjen

Les også: Statoil får bot på 30 millioner kroner

Venter i spenning

I mars i år bleStatoil idømt bot for nestenulykken på Gullfaks C i mai 2010. Ifølge Bellona var denne boten både for lav, og den kom for sent. Men i flere tilfeller hvor Bellona eller andre har anmeldt miljøkriminalitet har ikke saken rukket å havne hos statsadvokaten før den er foreldet. Dette håper Kristensen nå blir bedre etter at Riksadvokaten kalte partene inn til møte.

– Vi vet ikke hva som er utfallet ennå, men vi venter i spenning, og håper at etterforskningen i politidistriktene blir styrket. I tillegg håper vi at Petroleumstilsynet måte å håndtere disse sakene på blir utfordret, sier Kristensen.

Petroleumstilsynet har flere ganger blitt utfordret av Bellona, men mener de fører tilsyn på en måte som er god, og at det ikke er nødvendig å politianmelde for å gjøre jobben de er satt til.

Les også: Petroleumstilsynet anmelder aldri miljøsyndere

Les også: – Ubegrunnet og useriøs kritikk

Økokrim etterlyser bedre samarbeid

Hans Tore Høviskland i Økokrim

Hans Tore Høviskland i Økokrim vil ha bedre samarbeidsrutiner når det gjelder miljøkriminalitet.

Foto: Fotograf Ørnelund AS

I siste utgave av Miljøkrim, Økokrims miljømagasin, skriver redaktør Hans Tore Høviskeland, at han har store forventninger til møtet mellom Oslo og Rogaland politidistrikt, statsadvokatene i Oslo og Rogaland, Miljødirektoratet, Politidirektoratet, Økokrim og Petroleumstilsynet.

Les også: - Statoil bryter forurensningsloven

Les også: – Lærer ikke av egne feil

Høviskland håper møtet med Riksadvokaten kan bety bedre rutiner og samarbeid mellom partene, og er langt på vei enig med Bellona i at det har blitt gjort for lite.

– Til tross for at det på et generelt, rettspolitisk nivå synes å være en klar politisk og faglig vilje til å styrke kampen mot miljøkriminalitet, har dette i mindre grad blitt fulgt opp i praksis, skriver redaktøren.

Les også: Har ikke hørt noe fra politiet to år etter anmeldelse

Bellona håper selv at møtet ikke bare skjerper rutiner og etterforskning utslippssaker, men og at Økokrim får mer penger.

– Uansett hvor velmenende politidistriktene er under slik etterforskning er det helt klart at de vil trenge assistanse i en del saker. Vi vil derfor be om at Økokrim får doblet sine ressurser til slike saker, sier Kristensen.

Utfallet av møtet er foreløpig ikke klart.