Frykter tøft ungdomsmiljø vil blusse opp igjen

For sju år siden hadde bygdene i Vindafjord kommune store utfordringer med ungdomsmiljøet. SLT-koordinatoren fikk en sentral rolle i arbeidet med å bedre miljøet. Nå vil politikerne fjerne stillingen.

Ingvar Gjerde

Lensmann i Vindafjord og Etne, Ingvar Gjerde, er kritisk til at politikerne kutter en stilling han mener er viktig for å opprettholde et godt ungdomsmiljø i bygdene.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

– Vi hadde et hardt ungdomsmiljø i Vindafjord. Mye stoff, mye elendighet.

Lensmann i Vindafjord og Etne, Ingvar Gjerde, ønsker seg ikke sju år tilbake. Mange av sakene i ungdomsmiljøet var narkotikarelaterte.

– Narkotika fører ofte til vinning, bråk, sjau og spetakkel. Det var så ille at det gikk utover liv, legeme og helse, sier lensmannen.

Et av tiltakene som har virket, var da kommunen fikk på plass en SLT-koordinator.

– Vi har fått de arenaene vi har savnet. Vi møtes og snakker sammen. Når vi finner felles tiltak, og får dette inn i ordnede former, ser vi at det virker. SLT-koordinatoren sin rolle er ikke helt avgjørende, men den er veldig avgjørende, sier Gjerde.

Må spare penger

I høst foreslo rådmennene i Vindafjord og Etne å fjerne koordinatorstillingen, som kommunene har delt 70/30. Vindafjord har den største andelen.

Ole Johan Vierdal

Ordfører i Vindafjord kommune, Ole Johan Vierdal, finner ikke penger til å opprettholde SLT-koordinatorstillingen.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

I endelig budsjettvedtak gikk Etne likevel inn for å beholde sin, mens Vindafjord ikke finner penger til sin andel.

– Så får vi komme tilbake til det ved neste korsvei, altså budsjettet for neste år, og se om vi har penger til å sette SLT-koordinatoren inn igjen. Men sånn som stoda er nå er den ute, sier Vierdal.

Fire mødre engasjerte seg

I 2011 uttalte lensmannen i lokalavisa Grannar at han etterlyste engasjerte foreldre. Det ble starten på gruppa "Me bryr oss". Fire mødre som ville gjøre noe for ungdomsmiljøet i bygda si. Anne Elise Kirketeig har vært med siden starten, og beskriver en tøff oppgave.

– Det er begrenset hva vi som enkeltforeldre kan utrette, derfor er det viktig å ha SLT-koordinator på plass. I verste fall kan det miljøet som var i Ølen tidligere blusse opp igjen, sier hun.

Kirketeig jobber som sykepleier i Sandeid fengsel, og ser daglig hva som kan skje uten forebygging.

– Det er verre å behandle enn å forebygge, sier hun.

Overflødig

I vedtatt budsjett og økonomiplan for 2017–2020 er argumentet at "et godt samarbeid mellom tenestene i kommunen kan gjøre en koordinator overflødig".

Ved å kutte SLT-koordinatoren sparer kommunen 520.000 kroner årlig.

– Er dette god økonomi?

– Det er det helt klart ikke. Det er lensmannen sin jobb å være bekymret, men vi skal se helheten. Vi skal se økonomien, sier Vierdal.

– Kan stillingen fortsatt reddes?

– Det er det helt klart håp, men det kommer an på hvordan vi klarer å sy sammen budsjettet for neste år. Jeg kan ikke gi noen garanti her og nå, men vi får se, sier Vierdal.

Flere nyheter fra Rogaland