NRK Meny
Normal

Bekymret for ulovlig tvang i barnevernet

Fylkeslege Pål Iden mener det er for mye tvang i barnevernsinstitusjoner i Rogaland. Han mener de ansattes arbeidskultur og kompetanse er grunnen.

Barnevern

Fylkeslege Pål Iden mener barn og unge for ofte blir utsatt for tvang. Illustrasjonsbilde.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Fylkeslegen vil ikke trekke frem noen spesifikke institusjoner, men mener generelt det er for mye feil bruk av tvang.

– Å bli tilbakeholdt er en av de vanligste formene for tvang. Og så er det ulike grader av restriksjoner på private eiendeler som mobiltelefon eller pc. Det kan også være ransaking for å oppdage rusmidler, sier Iden.

– Tvang en del av kulturen

Pål Iden

Fylkeslege Pål Iden.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Han mener barn og unge for ofte blir utsatt for unødvendig tvang. I tillegg er det mye tvangsbruk som ikke blir rapport til staten, noe institusjonene er pålagt å gjøre.

– En del av kulturen i disse institusjonene er at en gjerne for lett tyr til tvangsprega tiltak før en har gått i ordentlig dialog og bygd opp en god allianse med den enkelte.

Uenig

Men avdelingsdirektør i Bufetat region vest, Hilde Baardsen, er uenig i at tvang ofte ikke blir innrapportert.

Hilde Baardsen

Avdelingsdirektør i Bufetat region vest, Hilde Baardsen

Foto: Bufetat

Hun mener også at det i noen sammenhenger er nødvendig med tvang, men understreker at dette er unntaket.

– Hovedfokuset i opplæringen av våre ansatte er at man skal gjøre det man kan i det omsorgsansvaret vi har når ungdommene bor hos oss, jobbe på en faglig god måte og unngå bruk av tvang.

– For dårlig kompetanse

Fylkeslege Pål Iden mener også at de ansattes kompetanse er for dårlig.

– Dess bedre kompetanse man har, dess mindre tvang blir det.

Baardsen avviser at barnevernet er preget av en ukultur hvor de ansatte tyr til tvang før dialog. Men hun er enig i at i de tilfellene det skjer unødig tvangsbruk, skyldes det ofte manglende kompetanse.

– Vi har jobbet mye med opplæring av ansatte de siste par årene. Det ser vi resultater av, sier Baardsen.

Baardsen mener at Bufetat har kontroll.

– Når vi vurderer at det ikke er forsvarlig drift på en institusjon, kan vi vurdere inntaksstopp og redusert kapasitet. Det er noen av våre enheter som har begrenset inntak nå nettopp fordi vi skal være sikre på at ungdommene der får god nok oppfølging.