Psykisk syke behandles på arbeidsplassen

Ved å legge behandlingen til arbeidsplassen, vil Stavanger universitetssjukehus få psykisk syke fortere tilbake til dagliglivet. Så langt ser de ut til å lykkes.

Sveising på byggeplass

Illustrasjonsbilde: Prosjektet JobbResept har gode erfaringer med å få psykisk syke tilbake til arbeidslivet. Dette er et illustrasjonsbilde fra en arbeidsplass i Oslo.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

– Jo tidligere du får behandlinger, desto raskere kommer du i gang igjen etter psykisk sykdom, sier Lena Heitmann.

Hun er prosjektleder ved JobbResept, og kan vise til gode resultater. Prosjektet skal i regi av Stavanger Universitetssykehus hjelpe folk med lettere psykiske lidelser tilbake til arbeidslivet. I 2012 klarte 62 prosent av dem som fikk profesjonell hjelp å komme tilbake til arbeidslivet eller skolebenken.

Behandles på arbeidsplassen

Lena Heitmann

Lena Heitmann ved Stavanger Universitetssykehus hjelper psykisk syke tilbake til arbeidslivet.

Foto: Svein Jacob Mathiesen

– Vi tror at det skyldes at behandlingen skjer samtidig som vi hjelper folk ut i jobb eller studier. Å fokusere på det vanlige liv har alt å si for prognosen, sier Heitmann.

JobbResept flytter med andre ord behandlingen ut av sykehuset, og inn på arbeidsplassen eller skolen. Samarbeidet mellom arbeidsgiver, deltaker og sykehuset er tett. Arbeidsgiverne følger opp deltakerne i prosjektet slik de gjør med andre deltakere, men med ekstra informasjon om hva deltakeren trenger.


– Det kan bety at for eksempel ved en psykose, hvor man ofte kan slite med hukommelsen eller konsentrasjonsproblemer, så er det ekstra viktig å snakke med arbeidsgiver om nettopp dette, sier prosjektlederen.

Å være eller ikke være

Med strukturerte planer for dagen, tett veiledning og arbeidsoppgaver klarer deltakerne å fungere godt i arbeidslivet.

– Det er jo ingen som kommer til oss som ikke har et sterkt ønske om det selv. For mange handler behandlingen om å "være eller ikke være", sier Heitmann.