Normal

Befolkningsnedgang kan stoppe både bybane og bussvei

SSB har nedjustert forventet befolkningsvekst i Stavanger og anslått at den blir desentralisert. Det kan bety fare for planene om bybane eller bussvei.

Bybane

Netto utflytting fra Stavanger har økt med 30 prosent, viser tall fra SSB. Samtidig er prognosene for befolkningsveksten frem mot 2030 kraftig redusert fra 175 000 til 148 000 i løpet av det siste året. Det er dårlig nytt for bybanen.

– Befolkningsveksten må komme i stor grad i triangelet mellom Stavanger, Sandnes og Sola sentrum, sier Gottfried Heinzerling.

Bare i løpet av det siste året har SSB nedjustert prognosen for innbyggertall i Stavanger fra 166.000 til 148.000 i 2030, og befolkningsveksten blir bare halvparten så stor som tidligere antatt.

Heinzerling er påtroppende samferdselssjef i Rogaland og mener det vil ha store konsekvenser for planene om bybane. Han mener grunnlaget for bybanen ligger i en kraftig befolkningsvekst mellom Stavanger og Sandnes sentrum.

– Må styre veksten til Nord-Jæren

Gottfried Heinzerling

Gottfried Heinzerling sår tvil om befolkningsgrunnlaget for bybane på Nord-Jæren.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Hvis vi vil ha et høyverdig kollektivtilbud med bussvei eller bybane må vi styre en del av den veksten ganske bevisst inn i kollektivaksene der dette tilbudet skal gå. Ellers vil det ikke være nok grunnlag for å drive et slikt tilbud, sier han.

Netto utflytting fra Stavanger har økt med 30 prosent, viser tall fra SSB. Samtidig er prognosene for befolkningsveksten frem mot 2030 kraftig redusert fra 175 000 til 148 000 i løpet av det siste året.

Det vil være dramatisk for byen og fremtidens transportløsninger. Planene om bybane er basert på et langt høyere befolkningsgrunnlag i Stavanger enn det prognosene i dag tilsier.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bybanen i Stavanger

Det er stor politisk uenighet rundt om Stavanger bør satse på en bybane.

Foto: Illustrasjon

– Må ha regional balanse

Inger Østensjø

Inger Østensjø er rådmann i Stavanger.

Foto: Stavanger kommune

– Jo større veksten er utenfor Stavanger desto vanskeligere blir det å forsvare tunge infrastrukturprosjekt som i all hovedsak kun ganger Stavanger kommune. Vi må ha en regional balanse, sier Heinzerling.

Det er dårlig nytt for kommunens politikere og administrasjon som planlegger for bybane. I går sa rådmannen i Stavanger, Inger Østensjø, at det er mindre viktig om veksten kommer i Stavanger enn utenfor regionen.

– Regionen til sammen er det som betyr noe. Stavanger vil være en motor i storbyregionen uavhengig av om bosettingen og næringsetableringen er innenfor Stavangers grenser eller i nabokommunene våre, sa Østensjø.

– Ikke grunnlag uten befolkningsvekst

Men den påtroppende samferdselssjefen er langt fra enig. Befolkningsveksten og næringsveksten må styres i kollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes sentrum, ikke til nabokommunene med langt større arealer. Hvis ikke er det ikke grunnlag for en satsing på bybane, mener Heinzerling.

– Vi må tenke grundig igjennom en fortetting i disse aksene med en funksjonsplanlegging. Fortetting betyr ikke bare boliger, men en må også tenke på arbeidsplasser, sier han.

Bybaneplanene i den såkalte KVU-rapporten bygger på SSB's befolkningsprognose som kom i 2009. De nye prognosene viser at befolkningsveksten i regionen i større grad kommer i andre kommuner i Rogaland, enn i Stavanger.

– Kommer veksten utenfor Stavanger må vi tenke annerledes

For Stavangers del innebærer det 15 000 færre innbyggere i 2030 enn det bybaneplanene forutså. Økt fraflytting som følge av skyhøye boligpriser er en av årsakene. Nivået på boligprisene kan derfor indirekte få konsekvenser for bybaneplanene.

– Hvis en ikke får et større befolkningsgrunnlag rundt de aksene vi snakker om og boligprisene bidrar til det er det klart en hindring, sier Heinzerling.

– Skjer mye av veksten utenfor Nord-Jæren begynner vi å få et problem i forhold til en bybane og en bussvei-satsing. Da må vi tenke helt annerledes, legger han til.