Bedrer samarbeid med nye kart

Politiet, Forsvaret og frivillige hjelpeorganisasjoner kan nå bruke det samme kartet på øvelser og i krisesituasjoner, etter at alle politidistrikt har fått et nytt beredskapskart. Det nye beredskapskartet er resultat av et tettere samarbeid mellom Kartverket, Forsvaret og politiet i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens utredning, opplyser Kartverket til NTB. 75.000 kart er sendt til alle politidistrikt i landet. Kartet har samme målestokk og samme informasjon, noe som skal gjøre det enklere å samarbeide, unngå misforståelser og koordinere innsatsen.

Beredskapskart
Foto: Per Håkon Solberg / NRK