Hopp til innhold

Barnevernssjef: – Nå må vi ikke bli stille for barna som trenger oss mest

Mens helsemyndighetene maner Norge til hjemmekontor et det noen som må trosse rådene. Barnevernet rykker fortsatt ut hvis det oppstår alvorlige kriser i hjemmene.

Kari Alværen

Kari Alværen, barnevernssjef i Stavanger, sier etaten bruker mye tid på å ta kontakt med sårbare barn nå som de mangler sine voksenkontakter på skolen eller i barnehagen.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Det er masse utfordringer nå, og det dukker opp nye hver dag, sier Kari Alværen, barnevernssjef i Stavanger.

Et nedstengt samfunn gir vanskelige arbeidsforhold for barnevernet hvor de fleste ansatte for tiden har hjemmekontor – og dermed er fysisk adskilt fra barn som sliter.

Bare i Stavanger har barnevernet allerede meldt inn 100 barn som de mener har umiddelbart behov for plass i barnehage eller på skole under stengingen.

I nabokommunen Sandnes er det 30 barn som barnevernet mener ikke bør være hjemme – slik de aller fleste norske barn er i disse dager.

I tillegg til disse har kommunene registrert mange andre utsatte barn som ikke er en del av barnevernstjenesten, og hvor det for eksempel handler om dårlig psykisk helse.

Pustehullet som forsvant

Sårbare barn har gjerne skolen eller barnehagen som sitt pustehull fra vanskelige forhold i hjemmet.

– Nå er det veldig viktig at vi ikke blir stille for de barna som trenger oss, sier barnevernssjefen i Stavanger.

Kari Alværen

Kari Alværen er glad for ansatte i barnevernet som nå finner nye løsninger.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

Hun roser sine ansatte som raskt finner nye løsninger når arbeidsvilkårene forverres.

– Jeg må virkelig berømme dem for kreativiteten. De ringer, og er på Skype og FaceTime med barna. Og de tar gjerne foreldre som trenger veiledning med ut på en tur.

– Den største utfordringen er barn som er så små at vi ikke når dem på mobil eller data. Der må vi nå ha ekstra god dialog med hjemmene, sier hun.

Bekymret for økt stressnivå i hjemmene

Anne-Lene Slåtterø er virksomhetsleder for Barne- og familieenheten i Sandnes kommune.

Hun er bekymret for mer lukkede hjem og økt stressnivå i familier som allerede har det vanskelig.

– Foreldre skal være lærere, passe egne barn og flere skal samtidig arbeide fra hjemmekontor. Mange barn og foreldre er bekymret for å bli smittet, og noen foreldre blir permittert og er bekymret for økonomien, sier hun.

Barn

Barnevernet er aller mest bekymret for de minste barna nå, de som ikke vet hvordan de kan ta kontakt med en voksen utenfor hjemmet.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Den totale stressituasjonen i familiene uroer Slåtterø.

– Skole og barnehage utgjør et viktig sikkerhetsnettverk for barn, og det er nå borte.

Både Alværen og Slåtterø sier det er utfordrende at de ordinære hjemmebesøkene nå må innstilles for å unngå smittepress.

– Men er det en veldig alvorlig melding, rykker vi ut straks. Det gjør vi til vanlig, og det skjer selvsagt nå også, sier Anne-Lene Slåtterø.

– Når det gjelder bekymringsmeldinger er det jo ikke slik at vi rykker ut på alt i en normalsituasjon heller. Vanligvis har vi en kartleggingsperiode først, legger hun til.

Har sendt ut prioriteringsliste

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sendte torsdag et brev til kommunene om hvordan de kommunale barnevernstjenestene bør prioritere sine oppgaver i forbindelse med koronasituasjonen.

Divisjonsdirektør Ingvild Aleksandersen understreker i brevet at det ikke bør gis føringer eller retningslinjer i en kommune som innebærer at ansatte i barnevernstjenesten blir avskåret fra all fysisk kontakt med barn og familier:

«Dersom alminnelige smittevernråd overholdes, som god håndhygiene, at det holdes en viss avstand og ikke serveres kaffe eller annet, og foreldre og barn er symptomfrie, kan samvær og hjemmebesøk gjennomføres», skriver Aleksandersen.

Bufdir mener det er «svært viktig at barnevernstjenestene i en tid som dette, i så stor grad som mulig, holder kontakt med familier som mottar hjelpetiltak eller hvor det er bekymring knyttet til hjemmeforholdene».

Håper på skole etter påske

Barnevernssjefene i Stavanger og Sandnes mener de har etablert gode systemer i en vanskelig periode. De føler at de har kontroll.

Samtidig vet ingen av dem hva som vil skje dersom de strenge tiltakene med stengte skoler og barnehager fortsetter etter påske.

Begge erkjenner at situasjonen i så fall vil bli vesentlig mer utfordrende enn nå.

Kari Alværen sier Stavanger kommune har vært i dialog med erfaringsformidlere, og spurt dem hva sårbare barn trenger mest nå.

– Svaret et at de trenger mye kontakt med kjente voksne som de opplever som trygge, og ikke nye typer løsninger.

Satser på sosiale medier

Ungdomsteamet i Sandnes hadde allerede før virusutbruddet etablert kanaler for kontakt på sosiale medier.

Under pandemien trappes dette tilbudet opp.

– Vi vil nå få ut informasjon om dette på skolenes hjemmesider, sier Anne-Lene Slåtterø.

Ungdomsteamet

Det er ikke bare barn registrert hos barnevernstjenesten som kan oppleve utrygghet i disse dager.

På nettsiden til Barne- og familiedepartementet oppfordres barn og ungdom om å ta kontakt med en trygg voksen hvis man opplever noe som er vanskelig:

«Det er fortsatt slik at elever kan ta kontakt med lærere eller skolehelsetjenesten ved sine skoler, dersom de har behov for å snakke om vanskelige ting», heter det.

Alarmtelefonen til barnevernet er 116 111. Der er det åpent hele døgnet, og det sitter klar folk som kan hjelpe deg.