Hopp til innhold

– Barn lider under treg saksbehandling

Barn med alvorlige adferdsvansker må sitte mer eller mindre innesperret i månedsvis på grunn av treg saksbehandling i Fylkesnemnda.

Bernt Magne Egeland

Leder Bernt Magne Egeland i gården til Stavanger Akuttsenter på Madla i Stavanger. Her må flere barn og unge vente i lang tid på vedtak i Fylkesnemnda.

Foto: Rolv Christian Topdahl

– I dag ser vi det at de fort kan bli sittende i 3–5 måneder og vente på at saken skal berammes i Fylkesnemnda. Dette er svært uheldig, vi ser jo på ungdommene at de er frustrerte, de føler det er urettferdig, og noen rømmer en del, sier leder ved Stavanger akuttsenter, Bernt Magne Egeland.

Stavanger akuttsenter har seks plasser for dem som trenger den mest akutte hjelpen fra barnevernet.

Disse barna og ungdommene har gjerne blitt utsatt for vold og misbruk fra sine egne foreldre og skal etter planen få plass på behandlingsinstitusjon.

Men på grunn av treg saksbehandling i Fylkesnemnda må flere barn vente på akuttsenteret i månedsvis uten frihet til å gå hvor de vil.

Les også: Er ikkje klar til å hjelpe borna

Les også: Små kommuner har mer effektivt barnevern

Nesten som varetekt

– Kan det sammenlignes med varetekt?

– Det er jo å trekke det langt, men på sett og vis tenker jeg at ungdommene helt klart opplever det som en varetekt, de opplever nok at de sitter her uten rettigheter og uten mulighet til å påvirke egen sak, sier Egeland.

Les også: Alt om barnevern

Fylkesnemndene statistikk

Andel saker som tar mer enn 16 uker å behandle. Prosent.

 

2010

2011

2012

Rogaland

4,5

32,8

39,4

Oslo og Akershus

3,9

26

61,5

Østfold

7

9,6

17,1

Oppland og Hedmark

18,2

43,3

58,7

Buskerud og Vestfold

30

42

39,2

Telemark

16,7

 2

12,7

Agder

7,5

6,3

17,7

Hordaland og Sogn og Fjordane

31,5

32,8

23,6

Møre og Romsdal

23,2

45,7

43,8

Trøndelag

16,9

50

70,4

Nordland

44,7

35,7

39

Troms og Finnmark

11,8

55,6

14,7

Hele landet

17

31,7

39,9

Stadig lengre tid

Det er Fylkesnemnda som gjør vedtak om hvorvidt barnevernet skal overta ansvaret for et barn.

Ferske tall viser at saksbehandlingstiden i landets Fylkesnemnder blir stadig lenger. I 2012 tok 40 prosent av sakene mer enn 16 uker å behandle (se fakta).

– For barna er det veldig, veldig uheldig, sier barnevernssjef i Sandnes, Trygve Apeland.

Han påpeker at den lange saksbehandlingstiden også påvirker de mindre akutte tilfellene.

Trygve Apeland

Trygve Apeland, barnevernsjef i Sandnes.

I dag må flere barn bli boende i månedsvis i hjem som barnevernet har stemplet som uegnet, før de kan flyttes til en fosterfamilie.

– Kan gjøre vondt verre

Ventingen kan gjøre at skadene på barna blir større enn de trenger å være, hevder barnevernsjef i Sola, Ingunn Hamre Hognestad.

Ingunn Hamre Hognestad

Ingunn Hamre Hognestad, barnevernsjef i Sola.

– Familiene blir ofte mindre tilgjengelig for å ta i mot hjelp fra oss, og det gjør at ungene blir enda mer utsatt i den perioden mens de venter.

– Tiden går mens ungene lever under forhold som vi vurderer som uegnet. Dette gjør at skadene kan bli større enn de trenger å bli, sier hun.

Ønsker tidsfrister

Egeland ved Stavanger akuttsenter og barnevernsjefene i Sola og Sandnes mener noe må gjøres og tar til orde for å innføre tidsfrister.

– Så lenge vi snakker om barn som lever i en omsorgssviktsituasjon, så er det mulig å definere noen frister og bestemme at sakene må behandles innen den fristen, sier Apeland.

– Ikke bra

Leder i Fylkesnemnda i Rogaland, Ingrid Johansen, vedgår at saksbehandlingstiden er for lang.

Ingrid Johansen

Ingrid Johansen, leder i Fylkesnemnda i Rogaland.

– Når en sak kommer inn i dag blir den som hovedregel berammet til september. Det er en saksbehandlingstid som vi synes verken er bra eller riktig, men sånn har det blitt, sier hun.

17 prosent økning

– Hvorfor er det så lang behandlingstid?

– De siste årene har det vært en voldsom økning i antall saker. I Rogaland kom det inn 17 prosent flere saker i fjor i forhold til året før, sier Johansen, som understreker at en del av sakene blir prioritert og går fram i køen.

Fylkesnemndene fikk nesten 30 millioner mer i bevilgning i 2013. Ikke nok, ifølge Johansen.

– Vi trodde at vi ville se en bedring, men vi ser at saksmengden øker enda mer, sier hun.