NRK Meny
Normal

Barneombudet krever svar

Barneombudet er kritisk til omstilling i barnevernet. Mener flytting av barn kan være i strid med Barnevernsloven og Barnekonvensjonen.

Barneombud Reidar Hjermann

Barneombud Reidar Hjermann

Foto: Barneombudet

I et brev til Barne- og likestillingsdepartementet ber Barneombudet om en redegjørelse for hvorfor barna må flytte fra sine hjem på barnevernsinstitusjoner.

Tidligere har NRK Rogaland fortalt at det statlige barnevernet planlegger å flytte over 30 barn fra deres hjem ved ulike barnehjem på vestlandet.  

Årsaken er at tradisjonelle omsorgsplasser ved barnehjem skal legges ned. Bare barn med store rus- og adferdsproblemer skal etter omleggingen få institusjonsplass.

Omleggingen gjelder også andre steder i landet.

Spørsmålet er om flyttingen er til barnas beste, sier barneombud, Reidar Hjermann.

 -Det dreier seg om barn som gjentatte ganger har opplevd brudd med sine nære relasjoner og som har større utfordringer enn andre. Da skal man være uhyre varsomme med å foreta endringer som dreier seg om noe annet enn det som er til det beste for barna, sier Barneombudet.

Barna, som er mellom åtte og 18 år, har allerede fått beskjed om at de må flytte.

-Det er leit og uforutsigbart for barna, sier Hjermann.

Få nye fosterforeldre

Meningen er å finne fosterfamilier til barna, men så langt har det vist seg å være svært vanskelig. Allerede er det lange ventelister med barn og unge som trenger fosterhjem.

Tidligere har fagfolk uttalt at de mener at omstillingen i det statlige barnevernet går på troverdigheten løs.

Forsker bekymret

Avdelingsdirektør,Jarmund Veland, ved Senter for Adferdsforskning viser til forskning av tidligere barnehjemsbarn:

- Det er knyttet stor risiko til å skifte omsorgsperson. Mange av disse barna har allerde skiftet omsorgsperson flere ganger, sier Veland.

Venter på svar

Nå er Barneombudet spent på svaret fra Barne- og likestillingsdepartementet.

-Vi har purret gjentatte ganger. Nå vil vi ha svar, sier Hjermann.