Frykter barnehusene blir avhørsfabrikker

De statlige barnehusene har ikke nok tid til å følge opp voldsutsatte barn, på grunn av langt flere avhør. Nå krever barneombud Anne Lindboe mer penger til landets barnehus.

Her avhøres barna

Et avhørsrom ved barnehuset i Stavanger. Barn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan her få snakke ut om det som har skjedd.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg er redd barnehusene blir rene avhørsfabrikkene, og at det kanskje viktigste arbeidet glemmes: Nemlig å følge opp voldsutsatte barn, sier barneombud Anne Lindboe.

Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe krever mer penger til barnehusenes arbeid i å følge opp barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Etter en regelendring i høst, som åpner for at avhør av barn kan gjennomføres uten dommer til stede, har barnehusene opplevd stor pågang av barn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Samtlige barnehus i Norge mottar nå så mange saker at de ikke er i stand til å gi barna den oppfølgingen de har krav på, viser tall fra UNICEF Norge.

– For å få skikkelig medisinsk- og psykologisk oppfølging av disse barna i etterkant, må myndighetene inn med mer penger, sier Lindboe.

Langt flere anmeldte saker

Det er ved barnehuset i Stavanger det er kutta mest i oppfølgingen dette året. 167 barn og foresatte fikk terapi i 2014. I år er antallet nede i 55.

Fredrik Soma

Fredrik Soma er en av politijuristene i Rogaland politidistrikt som arbeider med barneavhør.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er et større press på avhør. Jeg mener det er naturlig at det bør følge med økte ressurser til barnehusene, slik at de kan ivareta den oppgaven de er satt til å gjøre, sier Fredrik Soma, politijurist i Rogaland politidistrikt.

Barnehuset opplever en enorm økning i antall saker. I november økte saksmengden med 70 prosent sammenlignet med i fjor. Det er samme tendens for desember.

– Slik situasjonen er nå, strekker ikke dagens ressurser til. Vi trenger betydelig flere medarbeidere, sier leder av Statens barnehus i Stavanger, Marianne Haas.

Tror ikke saksmengden minsker

Marianne Haas

Leder ved barnehuset i Stavanger, Marianne Haas.

Foto: Anders Fehn / NRK

Barnehuset i Stavanger, men også flere steder i landet, er tvunget til å kutte i oppfølgingen for å få gjennomført alle barneavhørene innen fastsatte frister.

– Hele intensjonen bak barnehusene er at voldsutsatte barn skal få helhetlig og god hjelp. Det er klart at den psykologiske oppfølgingen av barna i etterkant er svært viktig, sier Lindboe.

Barneombudet påpeker at det er bra at voldssaker kommer fram i lyset, at de anmeldes og tas tak i. Til neste år er det også bevilga 40 millioner kroner mer til barnehusene, men dette er ikke nok til arbeidsoppgavene de står overfor, frykter barneombudet.

– Det blir antakelig altfor puslete, fordi antall anmeldte saker har eksplodert det siste året. Det er ingen grunn til å tro at den saksmengden kommer til å minske noe, sier Lindboe.