NRK Meny
Normal

Barnehjemserstatning: 725 000 kroner

Flere barnehjemsbarn i Stavanger har fått sine oppreisningserstatninger.

 

Waisenhuset barnehjem i Stavanger
Foto: Marius Harlem / NRK

Rundt 20 til 25 tidligere barnehjemsbarn i Stavanger er tilkjent erstatning etter at søknadene er ferdigbehandlet i det kommunale oppreisningsutvalget.

Fortsatt gjenstår det behandling av rundt 200 andre søknader. Det sier leder av utvalget, sorenskriver Helge Bjørnestad. De fleste har fått 725.000 i oppreisning og det er ikke lenge siden de første saken ble avgjort sier leder av det kommunale oppreisningsutvalget Helge Bjørnestad.

Rundt 230 tidligere barnehjemsbarn i Stavanger har søkt oppreisning etter stygge og langvarige overgrep ved kommunale barnehjem.

Så langt er 20-25 søknader ferdigbehandlet og noen har også fått pengene de er tilkjent, sier Bjørnestad.

- Kr. 725 000 er forbeholdt de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, gjentatte fysiske overgrep og grove forsømmelser.  De som får ca. 500 000 har vært utsatt for andre overgrep og omsorgsvikt. Det er også en bunnerstatning på 300 000 for dem som har vært utsatt for ting som de har problemer med å klare å definere så mange år etterpå, sier Bjørnestad.  

Bjørnestad sier dette arbeidet vil ta resten av dette året og muligens vare ut i 2008.

Glad for at så mange har søkt

Støttekoordinator Kai Stene er svært glad for at mange tidligere barnehjemsbarn har søkt erstatning fra den kommunale oppreisingsordningen.

Stene vil ikke spå hvor mange flere som vil søke, men han er lettet over at så mange har benyttet seg av muligheten til nå.

- Det aller største for meg er å se så mange mennesker som opplever seg trodd og oppreist - at tidligere barnehjemsbarn blir rettere i ryggen og åpnere i blikket mot verden.  Det er det aller største for meg, sier Kai Stene.

Den kommunale oppreisingsordningen ble startet i oktober i fjor. Ordningen er et tilbud til rogalendinger som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold under barnevernets omsorg i perioden fram til 1993. De første fire månedene har det altså kommet inn over 200 søknader.

Søknadsfristen er 1. oktober 2008. Hvor mange flere som vil søke vil hverken Kai Stene eller Helge Bjørnestad spå.