Barnefamilier kan få billigere bomring

Bompengene på Nord-Jæren kommer til å øke kraftig til høsten. Nå mener Ap de har funnet en måte for å kunne subsidiere småbarnsfamilier med dårlig råd.

Bomringen på Forus

Den nye bomringen på Nord-Jæren har skapt sterke reaksjoner. Nå vil Arbeiderpartiet gi rabatt for barnefamilier med dårlig råd. Frp mener det vil være urettferdig overfor andre grupper som også har lite å rutte med.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

Det handler om å ha råd til å råd kjøre gjennom den omdiskuterte bomringen. For noen blir prislappen altfor høy, og Kari Nessa Nordtun (Ap) frykter at foreldres økonomiske situasjon vil begrense flere barn.

– Vi vil at barn og unge skal ha muligheten til å delta i barnehage, SFO og fritidsaktiviteter, sier hun.

Den nye bomringen vil bety langt høyere bomutgifter for folk som bruker veiene på Nord-Jæren. Etter behandling i samferdselsdepartementet ble satsene i Bypakke Nord-Jæren økt fra fylkestinget i Rogaland sin innstilling på 20 og 40 kroner i rushtiden til 22 og 44 kroner i rushtiden.

En alenemamma har tidligere fortalt NRK at hun frykter den nye bomringen vil ødelegge privatøkonomien hennes.

Nessa Nordtun, som er gruppeleder i Stavanger Ap, har den siste tiden tatt til orde for å subsidiere bompengeutgiftene til familier med små barn og lave inntekter. Det samme har ordfører Stanley Wirak i Sandnes gjort.

– I dag er en økende andel fattige i Stavanger. I samme takt stiger barnefattigdommen i byen, sier Nessa Nordtun.

En krone her og en krone der

Ap vil ha rabatt for småbarnsfamilier som må kjøre gjennom bomringer. I Skien i Telemark gjør kommunen nettopp dette. Familier som får kommunal støtte til å betale barnehageutgifter, får også muligheten til å søke om bom-reduksjon.

De som søker må levere inn selvangivelse og dokumentasjon på at de har bilutgifter knyttet til bomring.

– Det er en nokså etablert ordning, hvor vi gir moderasjon på husstandsinntekter på rundt 500.000 kroner, forteller Kristian Ripegutu, som er assisterende oppvekstsjef i kommunen.

I Stavanger Frp synes de forslaget om bompengereduksjon for barnefamilier er urettferdig.

– Hva med alle de andre gruppene som står i kø og også ønsker subsidiering, spør Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Frp.

– Jeg kan eventuelt være med på en ordning der bompengeselskapet refunderer penger. Men vi kan ikke begynne å ta disse pengene fra bykassen, fortsetter han.

På lik linje

Men selv om systemet ble gjort mest mulig enkelt da det ble innført i fjor, så har det blitt ekstra administrative oppgaver.

Skien delte ut 200.000 kroner i bompengetilskudd til familier i 2017, og det kostet rundt 150.000 kroner å administrere det. Dette mener Nessa Nordtun er akseptabelt.

– For vår del er det lurt å se til Skien, sånn at en unngår dobbeltarbeid. Det er viktig å sette faste vilkår og bestemme hva inntektsgrensen skal være, og gjøre det så enkelt som mulig, sier hun.