– Et lovbrudd at asylbarna ikke får skole

Kunnskapsdepartementet har purret på kommunene, og jobber med tiltak for å finne skolebenker til asylbarna. Flere tusen får ikke lovfestet utdanning på mottaket.

Flere tusen asylbarn får ikke lovfestet utdanning på mottaket.

15 år gamle Darin fra Damaskus i Syria gikk på norsk-kurs en gang i uken på det første asylmottaket hun bodde på. Det skulle hun gjerne ha fortsatt med her på akuttmottaket i Vindafjord.

– Så mange asylsøkere har kommet at botiden i transittmottak har økt kraftig. Det betyr at vi må få på plass et skoletilbud disse barna, sier statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet.

I midten av november bodde 2372 asylbarn i mottak uten tilbud om skolegang. Siden det har flere kommet til landet, og de får stort sett kun et aktivitetstilbud organisert av frivillige.

– Når det er sannsynlig at et barn blir her i mer enn tre måneder, har de rett til opplæring fra dag én, som alle andre barn i Norge, sier Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør i Rogaland.

Sølvi Ona Gjul

Utdanningsdirektør i Rogaland, Sølvi Ona Gjul mener kommunene for lengst burde fått skoletilbudet på plass.

Foto: NRK

– Må prøve å gi dem en normal hverdag

Bare i Rogaland bor det drøyt 200 barn under 18 år i akuttmottak. Ingen av de som er i grunnskolealder, har fått noe skoletilbud, som de har krav på etter loven.

– Først og fremst er dette barn, ikke asylsøkere. De har opplevd veldig vanskelige ting og noen har vært i livsfare. Det viktigste vi kan gjøre er å gi dem en så normal hverdag som mulig, sier Gjul.

Barna som bor på det akutte asylmottaket på Forus tegner for å få dagene til å gå. De har også rett på skolegang.

ARKIVVIDEO (28.11.15): VIDEO: Barna som bor på det akutte asylmottaket på Forus tegner for å få dagene til å gå. De har også rett på skolegang. Foto: Anders Fehn/NRK.

– Forståelig at det har tatt tid

Tre direktorater sendte brev til kommunene om at asylbarna har krav på utdanning allerede 30. oktober. Men først nå er flere kommuner i ferd med å få et skoletilbud på plass.

Per Haarr

Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår i Stavanger, avviser at de har somlet.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

I Stavanger er det konkrete planer for et skoletilbud på akuttmottaket på Forus for dem mellom seks og 16 år.

– At vi har brukt noen uker på sette beina under oss og etablere et skikkelig tilbud, synes jeg er forståelig, sier Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår i Stavanger.

– Vi fikk først klar melding fra UDI om at det kun var akutt helsetjeneste som skulle gis i akuttmottakene. Kravene fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet om opplæring kom senere, sier han.

I Haugesund har 16 barn i grunnskolealder bodd på akuttmottaket i over en måned. Skoletilbudet skal være på plass den 1. januar, ifølge Tore Haaland, kommunaldirektør for oppvekst.

Vurderer å hente inn pensjonerte lærere

– Vi er klar over at det er utfordrende for kommunene, og jobber derfor med ulike tiltak for å bidra, sier Jordahl i Kunnskapsdepartementet.

Birgitte Jordahl, statssekretær i kunnskapsdepartementet

Birgitte Jordahl, statssekretær i kunnskapsdepartementet forstår at det tar tid å få et utdanningstilbud på plass.

Foto: Kunnskapsdepartementet

Hun viser til at Utdanningsdirektoratet har laget en samleside med informasjon til kommuner som får flyktninger.

– Vi mangler lærere i noen kommuner, og ser derfor på om lærere som ikke er i skolen i dag, eller kanskje pensjonerte lærere, kan bidra. Vi vurderer også «førstehjelpskurs» i form av dagssamlinger for lærere, skoleledere og eventuelt ansatte i mottak, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Aktivitetsrommet på asylmottaket i Vindafjord

Barnefamiliene på det akutte asylmottaket i Vindafjord bruker dagene på det provisoriske aktivitetsrommet.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK