Bare én kvinnelig bispekandidat

Ivar Braut, Helge S. Gaard, Torstein Lalim, Bård Mæland og Sigrid Sigmundstad er alle kandidater til å bli biskop i Stavanger etter Erling Pettersen. På Kirkerådets møte 8. desember i Stavanger tilsettes den av bispekandidatene som har fått flest stemmer.