NRK Meny
Normal

Fikk låne 15 millioner

I løpet av halvannet år fikk Bodhild og Ernst Baasland låne over 15 millioner kroner i to norske banker.

Biskop Ernst Baasland

Hvordan bankene har innvilget lån til biskop Ernst Baasland og kona Bodhild Baasland på 15 millioner kroner over halvannet år, vil de ikke svare på - med henvisning til taushetsplikten.

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

SR-Bank lånte alene ut 8,3 millioner til ekteparet. Over en million ble gitt som blankolån – uten sikkerhet.

LES OGSÅ: Dommere ga Baasland lån

Tirsdag bekreftet både Sparebank1 SR-Bank og Nordea at bankene har meldt eller vil melde sine krav i boene til Ernst og Bodhild Baasland. Men hvordan det har vært mulig å innvilge lån på 15 millioner kroner over halvannet år, vil bankene ikke svare på med henvisning til taushetsplikten.

Bare renteutgiftene alene var trolig på mellom 700.000 og 800.000 kroner i året. Selv om to av totalt ni lån ble tatt opp med en tredje person som kausjonist, skulle alle lån - med ett unntak - betjenes av ekteparet selv.

Visste ikke

Mesteparten av pengene har trolig gått til å finansiere Bjarte Baaslands spilleavhengighet. Bodhild Baasland har tidligere forklart at hun tok opp lån til det hun trodde var sønnens innvesteringer i foretningsvirksomhet.

LES OGSÅ: Slik opererte Bjarte Baasland
LES OGSÅ: Baasland sløste bort 60 millioner på pengespill

Ernst Baasland har overfor NRK Rogaland flere ganger uttalt at han ikke visste hva lånene skulle brukes til og at han først et halvt år etter at det siste banklånet ble tatt opp forsto at pengene gikk til sønnen i Tsjekkia.

Ikke bestridt

I følge konkursbegjæringen som ble lagt frem i Stavanger tingrett for snart to uker siden, har Ernst Baasland selv skrevet under gjeldsbrev på til sammen 16,5 millioner kroner sammen med sin kone. Over 11 millioner av disse pengene er gjeld knyttet til banklån.

Kopi av gjeldsbrevene ble lagt frem for retten, og ble ikke bestridt av Ernst Baasland eller hans advokat. I tingretten ble det også lagt frem et brev fra en banksjef i SR-Bank som redegjorde for ekteparets lån i SR-Bank.

Ni banklån

Til sammen dreier det seg om minst ni lån – deriblant to i Nordea og seks i SR-Bank – som er tatt opp i tidsrommet februar 2006 til juni 2007. Bodhild Baasland hadde også et mindre lån i DNB Nor.

BAKGRUNN: Dette er Baasland-saken

NRK Rogaland sitter med dokumentasjon som viser følgende bankgjeld pr juni i år og - som i følge konkursbegjæringen - både Ernst og Bodhild Baasland har underskrevet gjeldsbrev på:

  • 4.525.000 til Nordea i Stavanger med prioritet i leilighet
  • 2.300.000 til Nordea i Farsund (sikkerhet ukjent)
  • 2.637.797 til SR-Bank i Stavanger med sikkerhet fra kausjonist
  • 1.779.000 til SR-Bank i Stavanger med 2. prioritet i leilighet

Blankolån

I tillegg til dette fikk Bodhild Baasland et lån sommeren 2006 på 1 million som i dag har en restgjeld på ca 135 000 kroner. Hun tok også opp et lån på 2 millioner i SR-Bank i Stavanger i juni i fjor med sikkerhet fra kausjonist. På toppen av dette har hun fått et blankolån i SR-Bank som i juni var på ca 1 million. Blankolån er lån som gis uten sikkerhet.

Biskop Ernst Baaland har et blankolån på 110.015 kroner i SR-Bank i Stavanger.

Ble nektet

Det første lånet i Nordea på 4,5 millioner kroner ble lånt med sikkerhet i leiligheten i Oslo. Den ble taksert til om lag 7 millioner kroner. Nordea sto også for det siste banklånet til ekteparet i juli i fjor på 2,3 millioner.

Etter det NRK Rogaland har grunn til å tro, avviste Nordea Farsund først å gi dette lånet. Det som skal ha skjedd er at en tredje person gikk inn som medlåntaker og sto ansvarlig for å betjene lånet. Hvem dette er, har NRK Rogaland ikke lykkes i å få bekreftet.

Private lån

I tillegg til banklånene har begge underskrevet på to gjeldsbrev til to ulike privatpersoner på til sammen 4,8 millioner kroner. 3,8 millioner er et lån til lege Finn Finsnes og ble underskrevet sent i fjor høst. 1 million ble i utgangspunktet lånt av Bodil Baasland med forfall 31.12 i fjor fra et ektepar på Sørlandet, og ble først underskrevet av Ernst Baasland et halvt år senere - 24. juni i år.

Ernst Baasland har overfor NRK Rogaland sagt at han følte seg presset til å underskrive begge disse lånene.

Utleie

NRK Rogaland er kjent med at ekteparets leilighet i Oslo frem til april i år ble utleid til den japanske ambassaden. Hvor store inntektene var på leiligheten, er ukjent.

NRK Rogaland har vært i kontakt med den japanske ambassaden, men de vil ikke oppgi summen med følgende begrunnelse:

- Ettersom saken er under etterforskning ser vi ikke at vi har anledning til å kommentere disse forholdene, skriver andresekretær Toshifumi Ishida i en mail til NRK.

Andre - som kjenner leiemarkedet i Oslo - anslår en månedlig leiepris på mellom 20 000-35 000 kroner - alt etter standard og leietaker.