Baasland fikk kortere straff – vurderer Høyesterett

Bjarte Baasland er i lagmannsretten dømt til tre år
og tre måneders fengsel, ni måneder kortere enn i tingretten. Likevel vurderer han å prøve saken i Høyesterett.

Bjarte Baasland i retten mandag morgen.

Bjarte Baasland ble i dag dømt til tre år og tre måneders fengsel.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Sønn av daværende Stavanger-biskop Ernst Baasland ble i tingretten i fjor høst dømt til fire års fengsel for grovt bedrageri av 26,6 millioner fra investoren og Selvaag-arvingen Cecilie Nustad.

Nustad var morens venninne.

– Vi er fornøyd med at lagmannsretten har satt straffen ned, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Rabatt for tilståelsen

Borgarting lagmannsrett skriver at fengsel i fire år og seks måneder er mer riktig, og med rabatt for tilståelsen ble det til slutt fengsel i tre år og tre måneder, skriver Aftenposten.no .

Bjarte Baasland fikk i sommer diagnosen som tidligere ble kalt DiGeorges syndrom, men som nå heter Velo-Cardio-Facial-Syndrome (VCFS).

Syndromet gir seg utslag i blant annet manglende tallforståelse og lærevansker.

– Sykdommen bør vektlegges

Elden mente Baasland burde få strafferabatt. Det mente også lagmannsretten, som satte straffen ned med ni måneder.

Likevel mener Elden dette ikke er tilstrekkelig, og vurderer å gå videre med saken til Høyesetrett.

– Det er ikke tatt stilling betydning av sykdommen, en sykdom som forelå før gjerningstidspunktet. Vi mener det bør vektlegges, men det har ikke lagmannsretten gjort, sier Elden.

Baasland sto ved tilståelsen fra Oslo tingrett. Anken gjaldt straffutmålingen.

Ifølge forklaringen han ga i Borgarting lagmannsrett har han i perioden 2005-2008 spilt på nettet for et samlet beløp på over 66 millioner kroner.