Biskopen anker konkursen

Biskopen ble begjært konkurs, men mener nå at dette var grunnløst.

Ernst Baasland i retten

Ernst Baasland da han 11. september møtte i skifteretten i Stavanger.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Ernst Baasland har i dag sendt en anke over konkursåpningskjennelsen til Gulating lagmannsrett. Det opplyser hans advokat, Atle Helljesen.

- Anken er basert på at Baasland rettslig sett ikke har et ansvar for det beløp Finsnes 31. oktober 2007 skal ha overført til Bjarte Baasland. Som en konsekvens av det skal konkursåpningen oppheves, skriver Helljesen i pressemeldingen.

Dermed er biskop Ernst Baasland heller ikke insolvent, skriver advokaten.

3,8 millioner

Det var konkursbegjæringen fra ekteparet Finsnes i Stavanger som i begynnelsen av august startet hele Baasland-saken. Finsnes er imidlertid ikke Baaslands eneste kreditor.

BAKGRUNN: Dette er Baasland-saken
LES OGSÅ: Fikk låne 15 millioner

Stavanger tingrett la til grunn at Baasland hadde en gjeld på 16,5 millioner kroner. Av dette er omkring 11,5 milloner banklån.

Da saken var oppe i skifteretten i Stavanger , sa Baasland seg enig i kravet fra Finsnes på 3,8 millioner kroner.

- "Hemmelig" lån i tillegg

Advokat Atle Helljesen mener at låneavtalen som Finn Finsnes og Ernst og Bodhild Baasland alle underskrev i oktober 2007 - selve grunnlaget for biskopens konkurs - ikke er gyldig.

Dette lånet var på 3,8 millioner kroner.

Årsaken er at Helljesen mener å kunne bevise at det samme dag ble inngått en annen låneavtale - mellom Bodhild Baasland og Finn Finnsnes - som biskopen ikke visste om.

- 7 millioner var gevinst

- Dette lånet, på 12,5 millioner kroner, inkluderer 7 millioner som Finn Finsnes skulle få utbetalt i gevinst. Gevinsten skulle han angivelig få fra de påståtte investeringene i Bjarte Baaslands prosjekt - prosjektet hans mor hadde lånt penger til tidligere, sier Helljesen til NRK.

Finn Finsnes' advokat, John Heitmann, vil foreløpig ikke kommentere saken.

- Jeg har ikke fått diskutert dette med min klient ennå, begrunner han.

- Ikke insolvent

Helljesen opplyser at Baasland vil komme med følgende presiseringer:

  • Han ikke har tatt initiativ til private lån eller banklån til sin sønn etter sommeren 2006.
  • Han hadde ikke kunnskaper om sønnens påståtte IT-satsing i Praha før dette kom opp i oktober 2007.
  • Han har ikke hatt forståelse av å være insolvent, og er heller ikke det slik det er redegjort for i anken.

Anken til Gulating lagmannsrett er på til sammen 24 sider.