Ba ministeren ringe SAS

Ordførerne som møtte næringsminister Odd Eriksen i formiddag ba han om å ringe SAS-ledelsen for å stoppe nedleggelsen av flyverkstedet på Sola.

Ordførerne møtte ministeren bare to timer før det avgjørende styremøtet i SAS Technical Services som skal si ja eller nei til forslaget om å legge ned flyverkstedet på Sola med 265 arbeidsplasser.

Ordførerne i Sola, Stavanger og Rogaland fylkeskommune møtte ministeren for i første omgang å få utsatt avgjørelsen. De mener SAS tar en avgjørelse på sviktende grunnlag.

Men sålangt har ikke ordførerne hørt noe om næringsministeren vil bruke innflytelsen som eier og ringe til SAS-ledelsen.

Flere nyheter fra Rogaland