Hopp til innhold

UNE avviser feil i Neda-saken

Staten mener hensynet til barnas beste ble forsvarlig vurdert i avgjørelsen om å sende 12 år gamle Neda Ibrahim og familien ut av landet. Familien mener utsendelsen strider mot menneskerettighetene.

Behandler Neda-saken på nytt

Familiens advokat, Arild Humlen, sammen med regjeringsadvokat Kirsten Berger.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det foreligger ikke myndighetsmisbruk, konkluderer regjeringsadvokat Kirsten Berger, som representerer Utlendingsnemnda (UNE) under rettssaken.

Rettsforhandlingene i ankesaken starta i morges i Oslo tingrett. Det store spørsmålet er om UNE misbrukte sin myndighet da Neda Ibrahim og familien ble sendt tilbake til Jordan i juni i fjor.

Familiens advokat, Arild Humlen, mener at det er tilfelle, og at utsendelsen strider med menneskerettighetene.

Mener vedtaket om utvisning var riktig

Det mener ikke UNE, som konkluderer med at vedtaket om ikke å gi familien opphold, er gyldig.

– Beslutningen bygger på korrekt rettsanvendelse, og er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, mener regjeringsadvokaten.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Neda Ibrahim

Tolv år gamle Neda Ibrahim ble tvangssendt til hjemlandet Jordan i juni i fjor.

Foto: ARKIVFOTO: Tine Poppe

Spørsmålet om utsendelsen av Ibrahim-familien har vært i rettssystemet tidligere. Da var konklusjonen at vedtaket om å sende ut familien var ugyldig, fordi det var begått saksbehandlingsfeil.

Etter å ha retta opp disse feila, konkluderte UNE igjen med at familien skulle utvises fra landet.

Skal vurdere tilknytninga til Norge

– Beslutninga bygger på korrekt faktum og forsvarlige prognoser, mener regjeringsadvokaten.

Neda og familien

UNE beslutta å utvise familien Ibrahim, etter at foreldrene blei tatt i løgn.

Foto: Nina Bull-Jørgensen / NRK

Familien Ibrahim kom til Norge i 2003, og sa at de var palestinske flyktninger fra Irak. Under en ransakelse i fjor fant politiet imidlertid jordanske pass hjemme hos familien. Foreldrene erkjente da at de hadde løyet om hvor de kom fra.

Et viktig spørsmål under rettssaken er om UNE har tolka lovverket riktig. Det legges særlig vekt på paragraf 38 i Utlendingsloven, som går på søkers tilknytning til Norge.

– Hensynet til barnas beste er vurdert

Advokat, Arild Humlen mener at familien har vært så lenge i Norge, at barna regner dette som hjemlandet, og at det må veie tyngre.

UNE mener derimot at innvandringsregulerende hensyn taler sterkere enn tilknytninga til Norge.

– Hensynet til barnets beste er forsvarlig vurdert og avveid, skriver regjeringsadvokaten i sin konklusjon.

Tingretten skal nå komme med sitt syn på saken. Dersom de mener utvisningsvedtaket er ugyldig, håper familien Ibrahim at UNE aksepterer dommen, slik at de får komme tilbake til Norge.

Flere nyheter fra Rogaland