Ingen rabatt for familier i ny bompengepakke

Politikere vil ha barnefamilierabatt inn i ny bompengepakke. Det går ikke, sier samferdselssjefen.

Bomring

Forslaget til ny bompengering innebærer at du må betale 43 kroner for hver passering fra 1. januar 2017.

Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

Gottfried Heinzerling

Samferdselssjef i fylket, Gottfried Heinzerling, tror ikke forslaget lar seg gjennomføre på grunn av det europeiske regelverket bompengepakkene må forholde seg til.

Foto: NRK

Samferdselssjef i fylket, Gottfried Heinzerling, avviser alle forslag om å innføre rabattordninger for barnefamilier i den nye bompengepakken på Nord-Jæren.

Det politiske flertallet både i Stavanger og Sandnes har vedtatt å få utredet en slik rabattordning. Samferdselssjef mener en slik ordning ikke er mulig.

– Vi har et europeisk regelverk å forholde oss til, og det begrenser hvilke typer unntak og rabatter vi kan gi, sier Heinzerling.

45.000 kroner for familier

I går fortalte NRK at den nye bompengepakken som skal stå klar på Nord-Jæren fra 2017, kan koste familier opp mot 45.000 kroner i året.

Høyere avgifter og flere avgiftssoner og bomstasjoner vil i første rekke ramme barnefamiliersom har mange arbeidsreiser og et høyt aktivitetsnivå på fritiden.

Både i Sandnes og Stavanger har flertallet bedt om en utredning av tiltak spesielt for barnefamilier. Samferdselssjef Gottfried Heinzerling avviser kravet.

– Hvis en unntar bestemte grupper betyr det veldig høye administrative kostnader med å dokumentere behovet for unntak, så vi tror ikke det er en god ide, sier samferdselssjefen.

Tjensvollkrysset

Bypakken innebærer 38 bomringer rundt sentrumsnære områder. En av dem skal opp nær Tjensvollkrysset i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ønsker prøveprosjekt

I Stavanger fremmet Arbeiderpartiet forslag om et prøveprosjekt med fritak for barnefamilier med registrert plass i barnehage. Det flertallet både i Sandnes og Stavanger gikk inn for, var at konsekvenser og såkalt avbøtende tiltak for blant annet barnefamilier må utredes bedre.

Men Heinzerling mener barnefamilier ikke nødvendigvis er i en særstilling når en ny bompengepakke skal vedtas.

– Hvis de rammes så kraftig at det kan ha sosiale konsekvenser og skeivheter, så må vi tenke gjennom andre type budsjetter som kan kompensere for det. Men kan ikke ha masse unntaksbestemmelser for grupper vi på forhånd antar er de mest utsatte, sier han.

– Jeg vil nesten påstå at det ikke nødvendigvis er barnefamiliene i seg selv som er de mest utsatte. Noen av dem tjener godt, andre tjener dårligere, og det rammer forskjellig, sier samferdselssjefen i Rogaland.