Avventer gjennomgang

I et ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger i dag, valgte styret å avvente Helse-og omsorgsdepartementets gjennomgang av nevrokirurgisaken.

Styreleder i Helse Stavanger, Odd Arild Kvaløy, er fremdeles uenig med Helse Vests vedtak, men vil vente til departementet er ferdig med sin gjennomgang.

 

- Vi avventer gjennomgangen i departementet, og anmoder at saken skal ha høy prioritet, sier Odd Arild Kvaløy.

Kvaløy ønsker ikke å skape forventninger, og sier Helse- og omsorgsdepartementets gjennomgang ikke forandrer hans syn på saken.

Styret i Helse Stavanger vil nå kontakte helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad slik at statsråden kan komme til Stavanger og se nærmere på saken.

- Bakgrunnen er å få en skikkelig bredde i informasjonen til statsråden, sier Kvaløy.