Avslutter leteaksjon

Politiet har avsluttet leteaksjonen i Egersund og de frivillige mannskapene er dimittert.