Aksjon mot byggebransjen avslørte lovbrudd i én av tre bedrifter

Tilsynslederen for den tverretatlige aksjonen i Stavanger-distriktet mener resultatet var alvorlig og overraskende.

A-krim aksjon mot byggebransjen

Rundt 50 personer fra NAV Kontroll, Skatt Vest, Arbeidstilsynet, Kemneren i Stavanger og Sør Vest Politidistrikt deltok i aksjonen mot arbeidslivskriminalitet i byggebransjen.

– Da vi var ute på denne tverretatlige aksjonen, så fant vi faktisk at en tredel var involverte i ulovlige forhold, sier Gro Ellingsen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet Sør-Rogaland.

Gro Ellingsen

Gro Ellingsen, som er tilsynsleder i arbeidstilsynet Sør-Rogaland, mener resultatene fra aksjonen er alvorlige og overraskende.

Det ble kontrollert 153 registrerte og uregistrerte firmaer, og rundt 285 arbeidere under aksjonen som ble gjennomført 5. oktober av A-krim i Rogaland. Rundt 50 personer fra NAV Kontroll, Skatt Vest, Arbeidstilsynet, Kemneren i Stavanger og Sør Vest Politidistrikt deltok i aksjonen.

50 av 153 kontrollerte firmaer knyttes til mindre eller større brudd.

– Alvorlig og overraskende

Flere av de kontrollerte bedriftene hadde ikke levert omsetningsoppgaver, de hadde ikke-registrerte arbeidere, de var ikke registrert i MVA-registeret og flere utredes for mulig trygdesvindel.

Det er til sammen 81 EØS-borgere, 3 borgere fra land utenfor EØS og 9 norske borgere som knyttes til disse 50 firmaene.

– Det er selvfølgelig alvorlig, og det er egentlig ganske overraskende at det var såpass høye tall, sier Ellingsen.

A-krim aksjon mot byggebransjen

Politiet bortviste 34 arbeidere fra byggeplasser der det var mistanke om ulovligheter.

Hun forteller at målet med aksjonen var å kartlegge de kriminelle forholdene de fant i byggenæringen i Rogaland.

– Det er når etatene går ut sammen, og jobber sammen på denne måten samtidig at vi har muligheter til å få resultater, mener Ellingsen.

Flere aksjoner

NAV kontroll Vest utreder 15 personer nærmere for mulig trygdesvindel etter aksjonen for drøyt to uker siden.

Politiet bortviste 34 arbeidere fra byggeplasser der det var mistanke om ulovligheter.

A-krim Rogaland fant tre personer som jobbet ulovlig, alle fra land utenfor EØS. En er fengslet, en er uttransportert og en sak jobbes videre med.

– Det var arbeidstakere som ikke var registrert, brudd på plikten til å registrere seg i NVA-registeret. Det var manglende HMS-kort og andre forhold, sier Ellingsen.

Hun slår fast at det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet vil fortsette.

– Vi kommer også til å fortsette med denne typen aksjoner, både for å avdekke hva som finnes der ute, og ikke minst for å forebygge kriminell adferd, sier tilsynslederen i Arbeidstilsynet.