NRK Meny
Normal

Avlyser kommunestyremøter

Lokalpolitikerne i Eigersund får færre og færre saker å behandle.

Eigersund kommune

Ordfører Terje Jørgensen jr. i Eigersund har avlyst en tredjedel av kommunestyremøtene til nå i år. Det er 60 prosent færre saker på dagsorden i år enn i fjor.

De folkevalgte reagerer på at alt for mange saker avgjøres i administrasjonen, og aldri får en politisk behandling.

Rolf Magne Skogen

Ap-politiker Rolf Magne Skogen vil ha flere saker i kommunestyret.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

- Så lenge jeg har vært med i politikken har det alltid vært røster som har sagt at administrasjonen driver for mye politikk og for lite administrasjon. Det har aldri vært større tilflyt av saker til kommunen enn det det er nå, sier Ap-politiker Rolf Magne Skogen.

- Satte opp for mange møter

Mandag 13. oktober står 35 folkvevalgte i Eigersund uten noe møte å gå til i kommunestyret. Det samme skjedde i februar.

Ordfører Terje Jørgensen mener det ikke er noe dramatikk i det.

- Vi har satt opp ganske godt med møter. Da vi så saksmengden og type saker kalte vi sammen gruppelederne, og konkluderte med at de sakene kunne vi utsette til neste møte. Da sparer vi kommunestyret for 70 000 kroner.

Kjør debatt

Stortingspolitiker Gunnar Kvassheim fra Eigersund mener kommunestyret brenner muligheten til grundig debatt om framtidsvisjoner ved å avlyse møtene.

Han savner at den politiske ledelsen i norske kommuner tar tak i de store sakene, i stedet for å avlyse lokaldemokratiet på grunn av mangel på småsaker.

- Hvis en kommer i den situasjonen at det er få ordinære saker til kommunestyremøtet, så er det en god anledning til å heve blikket og se ting i sammenheng. Da kunne kommunestyret for eksempel hatt en debatt om hva en ville bruke skolen til i kommunen. Hvordan en ville styrke rekrutyteringen av lærere også videre. Det å bruke denne arenaen til å bygge politikk utover den enkelte sak. Det er noe jeg etterlyser i mange kommunestyrer, sier Kvassheim.

- God ide

Få saksbehandlere og store mengder saker. Rolf Magne Skogen tror mye av problemet ligger her.

- Sakene blir ikke ferdigbehandlet tidsnok på grunn av stort arbeidspress. Eller i verste fall blir det venstrehåndsaarbeid, sier Skogen.

Han støtter også Kvassheims oppfordring til kommunene om grundigere debatt i de store sakene.

- Nå har jeg vært med i 10 år og det er mange saksfelt jeg kan lite om fremdeles. Det er så komplekst alt du skal ha greie på som lokalpolitiker. Jeg tror aldri at et kommunestyre bare har vært samlet for å diskutere ting og tang og ikke ta avgjørelser. Det kan være en god ide.