Her skal de lete etter koronavirus i kloakken

Stavanger (NRK): Her skal det tas prøver i avløpsvannet for å måle utbredelsen av koronavirus i befolkningen på Nord-Jæren. – Interessant, mener Folkehelseinstituttet.

Sentralrenseanlegget til Interkommunalt vann-, avløps, og renovasjonsverk IVAR, i Mekjarvik, Randaberg.

TESTES HER: På sentralrenseanlegget i Mekjarvik, Randaberg renses avløpsvannet fra fem kommuner på Nord-Jæren. Før rensingen skal kloakken korona-testes.

Foto: Kjetil Birkedal Pedersen / IVAR

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Overvåking av koronavirus i avløpsvann kan være en god indikator på omfanget av smitte i samfunnet, sier Eline Nilsen Furre, fagansvarlig for avløpsrensing i IVAR.

Eline Nilsen Furre, fagansvarlig for avløpsrensing, IVAR

SPENT: Eline Nilsen Furre er fagansvarlig for avløpsrensing i IVAR, og er spent på resultatet av testingen

Foto: Anne Lise Norheim / IVAR

Styret i det interkommunale selskapet for vann avløp og renovasjon vedtok fredag å bruke 250.000 kroner til testing av korona i avløpsvannet.

Dette er det første forskningsprosjektet på korona i kloakken i Norge. Men lignende prosjekter er i gang, blant annet i Sverige og Nederland.

– Internasjonale publikasjoner viser at det er mulig å overvåke koronaviruset i avløpsvannet. Vi kan se om smitteutviklingen i regionen går opp eller ned i forhold til smitteverntiltakene som er innført, sier Nilsen Furre.

Kloakkvann

KLOAKKEN AVSLØRER: Eksperter mener at kloakken kan fortelle om forekomsten av koronaviruset i befolkningen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Tester metoden først

I første omgang skal IVAR, i samarbeid med forskningsinstituttet NORCE, foreta seks analyser for å finne ut om metoden virker slik de ønsker.

Testingen skal foregå ved sentralrenseanlegget på Mekjarvik i Randaberg, der NORCE har laboratorium i nabobygget.

Hver dag tar dette anlegget imot avløpsvann fra over 300 000 innbyggere fra Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes og Gjesdal.

I første omgang handler det om å utvikle og teste metodene. Og det skjer selv om det nå er lite smitte i befolkningen.

– Vi starter likevel med tester for å kvalitetssikre metode og analyse. Så er vi klare til å følge opp og sammenligne når eller hvis smitten tar seg opp igjen, sier forskningsleder Fiona Provan i NORCE.

Fiona Provan er forskningsleder i marin økologi ved instituttet NORCE

INNOVATIVT: Forskningsleder i marin økologi i NORCE, Fiona Provan, mener prosjektet er innovativt og spennende.

Foto: Norwegian Research Center / NORCE

Eventuelt vil forskerne sammenligne med prøver fra andre områder med høy smitte, for å kvalitetssikre metoden.

Ved å følge situasjonen over tid kan samfunnet få svar på om smitten er på vei opp eller ned, mener hun.

– Vi er veldig positiv til at IVAR tar et samfunnsansvar og vil gå i gang med forskningen.
Det vil gi en unik mulighet for å spore smitte og si noe om status for koronasituasjonen.

Til stor hjelp, mener FHI

Ved Folkehelseinstituttet, FHI, mottas nyheten om prosjektet med interesse.

Overlege Ernst Kristian Rødland ved avdeling for smittevern og beredskap er positiv.

– Alle nye metoder som kan si noe om utbredelsen av smitte er til stor hjelp. Det erstatter ikke de mer tradisjonelle metodene, som testing av personer, men bidrar til bedre overvåking, hvis det fungerer.

Ernst Kristian Rødland er overlege ved avdeling for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet.

JA TAKK: Overlege ved Folkehelseinstituttet, Ernst Kristian Rødland, hilser velkommen all forskning på korona-utbredelse i samfunnet.

Foto: Folkehelseinstituttet / FHI

Rødland sier at det har vært et populært tema i vitenskapelige tidsskrifter om antibiotikaresistens-gener i kloakk kan brukes til å måle forekomst av resistente bakterier i befolkningen.

Han tror koronaprosjektet kan sammenlignes med dette.

– Det er viktig å påpeke at det ikke finnes sikker kunnskap om dette. Likevel er prosjektet interessant for å finne ut om dette er overvåkingsmetode som faktisk er brukbar.

Rødland understreker at det ikke er dokumentert at koronaviruset smitter gjennom vann og kloakk. Avføringen inneholder imidlertid rester av viruset, som kroppen har kvittet seg med.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 03.08.2021
2 063
Smittede siste 7 dager
19
Innlagte
799
Døde
3 602 599
Vaksinerte

Flere nyheter fra Rogaland