Avholdt storaksjon mot byggebransjen

Politiet og Arbeidstilsynet avholdt torsdag en storstilt, hemmelig kontroll for å avdekke arbeidskriminalitet i det private markedet.

Politiet og Arbeidstilsynet kom på uanmeldte besøk til byggeprosjekt i privathus i hele Rogaland.

Politiet og Arbeidstilsynet kom på uanmeldte besøk til byggeprosjekt i privathus i Rogaland.

Flere måtte legge ned arbeidet for dagen og noen ble bortvist fra landet, etter torsdagens storkontroll.

Politiet og Arbeidstilsynet kom på uanmeldte besøk til byggeprosjekt og privathus i hele Rogaland. De jaktet personer som driver svart arbeid, er uten lovlig opphold eller har manglende papirer.

Tidlig i kontrollen hadde de avdekket flere ulovligheter.

– Vi har hatt ganske mange funn allerede. Vi ser at det fremdeles er en del useriøsitet og kriminell atferd innenfor byggebransjen og privatmarkedet, sier leder for Arbeidstilsynet i Rogaland, Gro Ellingsen.

I Rogaland har fem etater gått sammen for å avdekke ulovligheter i næringslivet og nye metoder blir tatt i bruk.

– I stedet for én kontroll her og én kontroll der, jobber vi nå systematisk med saker vi kjenner fra før, der vi kan få gjort noe.

Gro Ellingsen

Leder for Arbeidstilsynet i Rogaland, Gro Ellingsen forklarer at det nye samarbeidet høster frukter.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Utelukker ikke egen etat

Arbeidstilsynet ser nytten av en a-krimgruppe. Ellingsen utelukker ikke at det kan bli organisert som en egen etat, etter hvert.

– Det er mange som har lansert det forslaget og det kan godt hende det kommer på sikt, sier hun.

Mange av arbeiderne som ble kontrollert i dag hadde alt på stell. Jåsund bygg var én av disse. Daglig leder, Gunnar Jåsund, mener Arbeidstilsynet kunne møtt opp på byggeplasser oftere.

– Det er vel andre gang på 30 år at Arbeidstilsynet har vært der hvor jeg har holdt på, sier han.

Aksjon mot byggebransjen

Politiet og Arbeidstilsynet avdekket flere ulovligheter under torsdagens aksjon.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Oftere ute

Det nye samarbeidet har ført til at Arbeidstilsynet er mer ute og jobber mer i kulissene, på jakt etter bakmenn og andre som driver ulovlig.

– Jeg synes det er veldig greit. Det er fint at de kommer ut av kontorene og faktisk ser hva som skjer, sier Jåsund.

Torstein Sirnes jobber for Jåsund bygg og deler sjefens syn på saken.

– Det er bra at de tar tak i det, at de ikke venter og faktisk er ute å kontrollerer selv, sier han.