NRK Meny
Normal

Må opprettholde økningen

Passasjertallet på Jærbanen steg med 15 prosent. Det er et tall NSB er nødt til å levere fremover for at dobbeltspore skal lønne seg.

Dobbeltsporet

NSB opplever at flere passasjerer velger tog foran bil.

Foto: Byggeindustrien

Jærbanen opplever en passasjerøkning på femten prosent de fire første månedene i 2011 sammenlignet med samme periode i fjor.

Dag Brekkan

Dag Brekkan, strekningsansvarlig for Sørlandsbanen, sier de er avhengig av tilsvarende passasjerøkning.

Foto: Privat

Strekningsansvarlig for Sørlandsbanen, Dag Brekkan, er fornøyd med den positive utviklingen. Likevel har økningen vært nødvendig for at dobbelsporinvesteringen skal lønne seg.

– Vi er ikke fornøyd dersom vi ikke får tilsvarende økning i mange år fremover, sier han.

– NSB ønsker å være den ledende kollektivtransportøren i Rogaland. Når samfunnet har investert over 2 milliarder i ny infrastruktur, så ønsker vi å bidra til at biltrafikken rundt de store byene Sandnes og Stavanger skal minke, forteller han.

Flere stasjoner

Den største økningen har vært på dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes, og i tillegg har det vært en økning med passasjerer fra Bryne.

Brekkan nevner at de nye stasjonene på strekningen Stavanger - Sandnes bidrar til passasjerøkningen.

– Stoler mer på oss

Punktligheten på Jærbanen er nå 98 prosent, noe som har vart over tid. Dette tror Brekkan er en viktig årsak til passasjerøkningen.

– Vi hadde jo innkjøringsproblemer i 2009 når dobbeltsporet startet. Da gjorde vi en del tiltak for å rydde opp i dette. Det har blant annet ført til at Jærbanen også har mye større driftsstabilitet enn noen gang før, forteller han.

– Folk stoler mer på oss nå i forhold til at de kommer på skole og jobb i tide, sier Brekkan.

Regiontoget på Sørlandsbanen hadde uendret antall kunder de fire første månedene i år, sammenlignet med i fjor.