Avdekte regelbrot

Ein omfattande kartleggingsaksjon på bygg og anleggsbransjen i privatmarkanden i Rogaland avdekte ei lang rekke brot på lovar og reglar. Det er den såkalla A-krimgruppa, eit samarbeidsprosjekt mellom politiet og fleire etatar, som stod bak aksjonen i mai. 26 prosent av dei kontrollerte verksemdene i Rogaland hadde meir enn eitt forhold som knyt verksemda til kriminalitet.