Hopp til innhold

Måtte stenge museet fordi gjenstander var radioaktive

Selvlysende flyinstrument og en klokke slo ut som radioaktive hos Arquebus krigshistorisk museum. Norsk Folkemuseum mener alle museer bør kontrollere samlingene sine.

Radioaktiv klokke - Arquebus krigshistoriske museum.

RADIOAKTIV: En måling av radioaktiv stråling på Arquebus krigshistoriske museum gav utslag på en slik klokke. De selvlysende tallene inneholder radium.

Foto: Haugalandmuseet

– Vi har gjort én måling der inne og den viste en større mengde radioaktivitet i en klokke, sier Grethe Paulsen Vie.

Hun er avdelingsleder og konservator på Haugalandmuseet. Det var Forsvarsmuseet som gjorde henne oppmerksom på faren for radioaktivitet og asbest i samlinger fra andre verdenskrig.

– Flyinstrumenter og senere radiosendere inneholdt radioaktivt materiale som ble brukt blant annet for å kunne se flyinstrumenter i mørket, sier Vie.

Grethe Paulsen Vie portrett

KONSERVATOR: Grethe Paulsen Vie i Haugalandmuseet vurderer hvordan de skal håndtere gjenstandene som har radioaktivitet og asbest i seg.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Disse finnes det flere av i samlingen.

Museet kontaktet Norsk Luftfartsmuseum, som har bistått med en visuell gjennomgang av gjenstandene.

I Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er de godt kjent med at tall i klokker tidligere ble malt med radioaktiv maling for å lyse i mørket.

– Det er ikke farlig så lenge glasset på klokken er intakt, og det ser det ut som det er ved dette museet, sier beredskapsdirektør Astrid Liland.

Hvis glasset er ødelagt, anbefaler Liland å være mer forsiktig.

– Det skal likevel ganske mye kontakt til før det blir farlig, sier hun.

Lyskaster

LYSKASTER: I pakningen mellom glasset og metallet er det funnet asbest.

Luftskyts

LUFTSKYTS: Denne var plassert blant annet på handelsskip under andre verdenskrig. Det er asbest på ledninger og i pakninger.

Opel Blitz

SKAL TA PRØVER: En Opel Blitz fra samlingen kan ha asbest.

Må kanskje kvitte seg med gjenstander

Museet har også flere objekter som inneholder asbest.

– En del på en bil, rør eller ledninger på en gjenstand, hansker, kanoner, en torpedoutskytningsrampe og lyskastere, sier avdelingsleder Vie.

Før asbestforbudet kom i 1985 ble det brukt blant annet rundt rørledninger, i pakninger og ventiler.

Asbest er ikke farlig om den er intakt, men museet har funnet deler som har vært skadet.

Disse vil bli tatt prøver av.

– Hva vil du si til de som har vært på besøk før dette ble oppdaget?

– Det er ikke noen fare. Vi vil bare få sikkerhet i at det skal være trygt på museet, og eliminere eventuelle gjenstander som kunne utgjort en fare for framtiden, sier Vie.

Konservatoren håper at museet kan åpnes igjen til sommeren. Men først må de kanskje kvitte seg med noen av gjenstandene.

– Det kan være en mulighet. Men en annen er å forsegle et område eller de gjenstandene som har asbest. Eller å plassere gjenstander med radioaktivitet i seg i monter, forklarer hun.

Alle museer bør gå gjennom samlingen

På Norsk Folkemuseum er de i gang med et prosjekt om pesticid, om hvordan de skal jobbe med å håndtere ulike materialer i framtiden.

Fredrikke Bang Lyng

NORSK FOLKEMUSEUM: Fredrikke Bang Lysgård er avdelingsleder på konserveringsavdelingen på Norsk Folkemuseum.

Foto: Privat

Alle museene bør gjennomgå samlingene sine og ha kontroll på hva de har. Og hvilke materialer de er laget av, sier avdelingsleder Fredrikke Bang Lysgård i konserveringsavdelingen.

I noen objekter vil det gjerne overraske at det finnes for eksempel asbest.

– I gamle snøkuler med falsk snø og glitter, er snøen ofte asbest, sier hun.

Museet har også funnet radioaktivitet i et gammelt røntgenapparat tidligere.

– Alle gamle gjenstander kan ha farlige stoffer

Gjenstandskonservator på Norsk Luftfartsmuseum, Michael Loftus, sier det er et større fokus på farlige stoffer i museumsgjenstander nå enn det har vært før.

– Det er en viktig del av konservatorutdanningen. Og det er et større fokus fordi vi har fått bedre kunnskap, sier han.

Men krigshistoriske museum har ikke gjenstander med mer farlige stoffer enn andre typer museum.

– Alle gamle gjenstander kan ha farlige stoffer, så det er noe du må være forsiktig og ha nok kunnskap om, uansett hvilket museum du jobber på, sier han.