NRK Meny

Arkitektpriser til Stavanger

Stavanger kommune får i dag den nasjonale arkitekt- og designprisen DOGA-merket 2017 for Håhammeren bro og tursti på Madlasandnes. Organisasjonen Design og arkitektur Norge gir også merket til Stavanger-bedriften Lærdal Global Health for å ha utviklet en kopp som hjelper nyfødte barn i utviklingsland til å få i seg morsmelk.