Hopp til innhold

Undersøkelsene Riksantikvaren stoppet vil koste 5–6 millioner kroner

STAVANGER (NRK): La fire arkeologer bruke ti uker på å undersøke krypten under Stavanger domkirke, er rådet fra Norsk Instiutt for kulturminneforskning. – Kjør på, sier ordføreren, og ber staten betale regningen.

Tregulvet i Stavanger domkirke er nå fjernet.

GULVET AV: Tregulvet i Stavanger domkirke er tatt av. Nå venter prosjektet på svar på hva som skal skje med gravrester i krypkjelleren, før den fylles igjen.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

En begrenset undersøkelse under domkirken i Stavanger vil koste minimum 5 millioner kroner, med fire arkeologer i arbeid i ti uker. Andre kostnader kommer i tillegg.

Det er Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) som har regnet på saken i helgen. De legger til grunn at en undersøker tre av i alt 18 kamre i krypkjellere.

Etter at Riksantikvarens nei til å undersøke middelaldergravene ble kjent sist onsdag, har det ført til sterke reaksjoner. Både biskop, ordfører og byantikvar protesterer.

– Det er ikke ofte vi har en viktigere kulturhistorisk tomt enn dette å gi faglige råd om, så vi stusser på avgjørelsen, sier administrerende direktør i NIKU, Kristin Bakken.

Kristin Bakken, administrerende direktør i Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU.

SPENT: Administrerende direktør i NIKU, Kristin Bakken, er sjefen for arkeologi i middelalderbyene, og mener krypkjelleren må undersøkes.

Foto: NIKU

Også NIKU har klaget på vedtaket fra Riksantikvaren, og hele saken er nå til behandling i Klima- og miljødepartementet.

– Tilrådingen vi nå kommer med til departementet er basert på det vi visste da Riksantikvaren satte foten ned i september. Vi mener det er mulig å gjennomføre dette uten fare for liv og helse, sier Bakken.

I tillegg til de fem millionene kommer utgifter til geoteknisk konsulent, entreprenør, demontering av tørrmurer og sikring. Kostnader knyttet til dette har NIKU ikke oversikt over.

Stavanger Domkirke i strålende solskinn

UNIK: Stavanger domkirke er, ved siden av Nidarosdomen, den eneste middelalderkatedralen som fortsatt står. De andre er ruiner.

Foto: Stine R. Rørvik / NRK

– Staten må ta regningen

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), medlem i Stortingets familie- og kulturkomité, har sendt et skriftlig spørsmål til klima- og miljøministeren, for å få vite hva arbeidet vil koste.

– 5 millioner kroner er mye penger, men i og med at sikringstiltak må til forstår jeg at vi må opp i sånne summer. Alternativet er å legge lokk på historien. Senterpartiet forventer at staten tar ansvaret og regningen, sier Sem-Jacobsen.

Åslaug Sem-Jacobsen

VIL HA SVAR: Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen har sendt inn skriftlig spørsmål om saken til klima- og miljøministeren.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Stavanger domkirke er den eneste bevarte stående middelalderkatedralen i Norge, ved siden av Nidarosdomen.

Byen investerer 320 millioner kroner i en totalrenovering fram mot kirkens og byens 900-årsjubileum i 2025.

Det er ventet at de arkeologiske undersøkelser blant annet kan gi svar på viktige spørsmål om bydannelsen og kristningen av Norge.

– Som vi har skrevet i brev til departementet, mener vi dette er en undersøkelse som er viktig, ikke bare for Stavanger, men for hele Norge. Vi forventer at staten tar denne regningen, når Stavanger bruker så mye penger på oppussingen, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger

BER OM PENGER: Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap) mener staten må betale for utgravingene.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Usikker totalkostnad

Rehabiliteringsprosjektet Domkirken 2025 har satt av 500.000 kroner til arkeologiske undersøkelser. En svært liten andel av et budsjett på over 300 millioner kroner.

– Utfordringen er at omfanget ikke er blitt kjent før nå. Det pleier å være Riksantikvaren som regner på det, men vi har en stor margin å gå på i prosjektet uansett, sier prosjektleder Britta Goldberg.

Hun mener samtidig at domkirken er så spesiell at paragraf 10 i kulturminneloven må tas i bruk. Den lyder:

«Når særlige grunner foreligger, kan departementet fastsette at utgiftene helt eller delvis skal dekkes av staten.»

Goldberg fortviler over at alt arbeid nå har stanset opp i kirken. Gulvet er tatt av, for å fylle opp krypkjelleren etter eventuelle undersøkelser, og legge varme og betonglokk over.

– Vi trenger å begynne med byggearbeidene nå, men Riksantikvaren sier vi må avvente. Vi har tilbudt dialog hele tiden, men får nei hver gang vi spør.

Britta Goldberg, prosjektleder i Domkirken 2025

UTÅLMODIG: Prosjektleder for rehabiliteringen i Stavanger domkirke, Britta Goldberg, sier det haster med å komme videre med byggearbeidene inne. Kirken skal gjenåpnes påsken 2023.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Prioritert sak

NRK har bedt om en kommentar fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om den pågående saken, og har fått et skriftlig svar fra statsråden.

– NIKU har klaget på Riksantikvarens vedtak. Saken er under håndtering i Klima- og miljødepartementet og jeg vil derfor ikke kommentere saken inngående nå. Departementet prioriterer saken for en rask avgjørelse.

Sveinung Rotevatn

HASTER: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, sier det haster å behandle saken.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK