Hopp til innhold

Arkeologenes supermaskin

Her får arkeologene bedre innsikt i hva som er begravd under bakken, før de i det hele tatt har satt spaden i jorden.

Bruer georadar for å sjekke forholdene der det skal sprenges til Rogfast.

Med denne maskinen får arkeologene gjennomlyst forholdene under bakken, og kan se hvor det er mest aktuelt å grave etterpå.

– Vi har en radarantenne foran her som sender radarsignaler ned i bakken, og det vi ser, er refleksjoner av strukturer som ligger under matjorda her, sier Lars Gustavsen, som er arkeolog ved Norsk institutt for fortidsminneforskning.

Lars Gustavsen

Lars Gustavsen, arkeolog ved Norsk institutt for fortidsminneforskning

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det er forberedelser til byggingen av verdens lengste undersjøiske tunnel Rogfast som nå pågår på et jorde i Stavanger. Fortidsminner som ligger begravd der tunnelene og veiene skal komme, kartlegges.

Scanner bakken for fortidsminner

– Det er en riktig så nydelig flate, det du ser her, sier Flemming Krøger, som er arkeolog i Statens vegvesen.

– Vi vil nå sjekke ut om denne radarmetoden er brukbar i vestlandske forhold. Den har vært brukt på Østlandet, blant annet i et prosjekt som Vegvesenet har vært med på, fortsetter Krøger.

Meter for meter tråler Georadaren jordene på Tasta og skyter radarstråler ned i bakken for å se om det fortidsminner det er verdt å ta vare på før de store gravearbeidene til den undersjøiske tunnelen starter.

– Jeg tviler også på at vi finner noe her som fører til at planene for E39 Rogfast må endres. Men det som skjer her nå, er historieskrivning i måten vi leter på. Vi ønsker å være med på å utvikle letemetoden som er minst mulig til sjenanse for grunneier, og som er minst muilig til skade for det som ligger under her, sier Krøger.