Arbeidsulykke i Vindafjord

Politiet fikk melding om arbeidsuhell med personskade i Jektevikvegen i Vindafjord. En mindre beholder eksploderte under arbeid. Den skadde ble kjørt til sykehus for behandling av skader i ansiktet.