Skole satte elevenes liv og helse i fare

Arbeidstilsynet har gitt Ølen videregående skole en bot på 100.000 kroner for ikke å sikre lærer og elever som jobbet på et tak.

Huset det ble arbeidet på.

Verken elever eller lærer var godt nok sikret da takstein skulle fjernes fra dette huset i Ølen sentrum.

Foto: Arbeidstilsynet

– Ingenting kan bortforklare at vi ikke har forholdt oss til Arbeidsmiljøloven slik vi skal. Heldigvis kom ingen til skade, men vi har fått oss en vekker, og skal sørge for at slikt ikke skjer i framtiden, sier rektor Ruth Janett Sæle ved Ølen videregående skole.

Ruth Janett Sæle

Rektor Ruth Janett Sæle ved Ølen videregående skole har vedtatt overtredelsesgebyret på 100.000 kroner.

Foto: Ølen videregående skole

Da Arbeidstilsynet kom på uanmeldt tilsyn ved skolen 29. august, ble takarbeidet, som en lærer og sju elever utførte, stanset umiddelbart på grunn av overhengende fare for elevenes og lærerens liv og helse.

Taket var ikke sikret med rekkverk eller andre vernetiltak. Resultatet ble et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner, som Sæle allerede har vedtatt.

Alvorlig svikt

Hvert år blir cirka 1100 arbeidstakere under 25 år alvorlig skadet i arbeidsulykker. Siden 2011 har 25 unge mennesker ifølge Arbeidstilsynet mistet livet på jobb.

Fallulykker utgjør en av fem arbeidsulykker blant de unge. At Ølen videregående skole sviktet som opplæringsinstitusjon, ser seniorrådgiver Trond Angeltveit ekstra alvorlig på.

Trond Angeltveit

Seniorrådgiver Trond Angeltveit i Arbeidstilsynet mener en burde kunne forvente mer av Ølen videregående skole som utdanningsinstitusjon.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Jeg mener det er kritikkverdig. Det å sikre seg i høyden burde være en elementær del av utdanningen. Her var det ingen barrierer mellom taket og bakken, og det kunne fort ha blitt en alvorlig skade, sier Angeltveit.

Ny sanksjon

Overtredelsesgebyr er relativt ny som sanksjonsmulighet og ble tatt i bruk av Arbeidstilsynet 1. januar 2014, og bruken har økt sterkt disse årene.

– Vi håper at gebyrene vil ha en preventiv virkning. Det vil si at flere ser at dette er uakseptabelt og arbeidstakerne blir sikret bedre, sier Angeltveit.

Hvilke momenter spiller inn når gebyrets størrelse skal avgjøres?

– Det er flere forhold som spiller inn. Blant annet hvor alvorlig det er, om det foreligger gjentakelse og vi ser også på bedriftens økonomi. Formålet er at gebyret skal være så høyt at det gir en effekt.

Tar lærdom

På Ølen videregående skole har gebyret hatt effekt ifølge rektor. Skolen har gjennomgått rutiner og regelverk.

– Dette vil vi ha fokus på framover. At teori og praksis skal stemme. At regelverket blir fulgt. Foreldre skal være trygge på at ungene deres er sikre på skolen, sier Ruth Janett Sæle.