Arbeidsrettssaker i kø

Enormt mange arbeidsrettsaker venter på å bli avgjort. Ofte dreier det seg om grove avvik fra ansiennitetsprinsippet.

Tingrett rettsal

Nedbemanningene i oljenæringen har ført til mange arbeidsrettssaker.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Nedturen i oljenæringen har ført til masseoppsigelser av ansatte. 40.000-50.000 har mistet sine jobber etter at innstrammingene satte inn for over ett år siden. Men det kan se ut til at arbeidsgiverne i nedbemanningsprosessene i større grad enn tidligere ser vekk fra det godt innarbeidede prinsippet om at det er de som er ansatt sist, som må gå først – ansiennitetsprinsippet.

Robert Salomon

Forsker Robert Salomon mener flere arbeidsgivere ser vekk fra ansiennitetsprinsippet ved nedbemanninger.

Foto: TH / Senteret for seniorpolitikk

– Vi ser at det er en klar tendens til at arbeidsgivere ønsker å bruke andre prinsipper enn ansiennitetsprinsippet i forbindelse med bemanningsreduksjoner, og det er en god del eksempler på at de faktisk gjør det, sier forsker Robert Salomon ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo.

Forskeren ser at dette er problematisk, og kan føre til flere arbeidsrettssaker.

– Problemet er at ansiennitetsprinsippet er universelt, og gir helt klare regler som alle er enige om på forhånd, og det betyr at man lettere unngår såkalte trynetillegg. Vi ser at arbeidsrettssakene øker i den forbindelse. Og er det noe arbeidsgivere bør prøve å unngå, så er det arbeidsrettssaker, sier Salomon.

140 saker

Advokat Eyvind Mossige

LO-advokat Eyvind Mossige har aldri opplevd tidligere så stor tilstrømming av arbeidsrettssaker som nå.

Foto: Industri Energi

LO-fagforeningen Industri Energi har nå hele 140 arbeidsrettssaker som venter på å få sin avgjørelse i domstolene.

– Ja, dette er enormt mange saker, og jeg har aldri tidligere opplevd en så stor sakstilgang som nå, sier LO-advokat Eyvind Mossige.

Han sier det ofte dreier seg om grove avvik fra ansiennitetsprinsippet.

– Jeg har opplevd at personer som har jobbet i et oljerelatert selskap i 20 år er blitt sagt opp. Så er det andre ansatte i samme selskap med mye kortere ansiennitet som ikke blir vurdert i det hele tatt i forbindelse med oppsigelser, sier Mossige.

Rettsmegling

Men LO-advokaten skryter av hvordan domstolene griper tak i arbeidsrettssakene, når de prøver å få partene til å bli enige før det blir rettssak.

– Domstolene er veldig flinke til å innkalle til det de kaller rettsmegling. Det vil si at domstolene innkaller partene for å prøve å finne minnelige løsninger, og mange av arbeidssakene løses gjennom rettsmegling, sier Mossige.