Arbeidsløshet gir vekst for privatskoler

Mange som har mistet jobben i oljebransjen ønsker å forbedre karakterene sine. Privatskolen Sonans i Stavanger har økt fra 375 til over 600 elever på tre år. I august åpner de skole i Haugesund.

Sonans Haugesund

Åpner i Haugesund, markedssjef i Sonans, Anne-Christine Nordstrøm, Rektor Christer Andersen og representant fra kundesenteret i Sonans Utdanning, Marianne Torhaug Hylland.

Foto: Anders Ballangrud

Når arbeidsmarkedet er dårlig, slik det har vært i flere år i oljefylket Rogaland, er det flere som finner tilbake til skolebenken. Det er dette som den private videregående skolen, Sonans, opplever for tiden.

– Det kommer mange både fra oljebransjen og tilstøtende næringer, som ønsker seg studiekompetanse, eller som ønsker å forbedre karakterene, sier rektor Christer Andersen.

I tillegg spiller det også inn at karakterkravene for å komme inn på høgskoler og universiteter blir stadig høyere. Dette betyr at mange ønsker å ta opp igjen fag for å stille bedre rustet i konkurransen.

Satser i Haugesund

I Stavanger har privatskolen Sonans økt elevtallet fra 375 til 600 på tre år. Nå vil skolen også etablere seg på Haugalandet.

Haraldsgata 152 i Haugesund der Sonans skal åpne ny skule

Sonans skal drive ny skule i Haraldsgata 152, i etasjen over Nordea.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– For å kunne tilby de som bor på Haugalandet noe mer, fant vi ut at vi må komme oss til dem, i stedet for å håpe på at de skal komme til Stavanger, sier Christer Andersen, rektor for Sonans i både Stavanger og Haugesund.

I fjor var det bare fem-seks av de 600 elevene i Stavanger, som kom fra Haugalandet. Med en egen skole i Haugesund, har rektoren større forhåpninger, når den åpner den 28. august.

– Vi har et mål om 100 til 150 elever, men jeg skulle gjerne hatt en krystallkule og sett inn i fremtiden, sier rektoren.

Ønsker et offentlig alternativ

I tillegg til Sonans, melder også flere av de andre privatskolekjedene om vekst de siste årene. Utdanningsforbundet mener dette peker på et behov som burde vært dekket av det offentlige systemet.

– Jeg skulle ønske det var en større politisk vilje til å få et offentlig system på plass. Men så lenge det ikke finnes, er det bra at det finnes et alternativ, sier leder i Gunn Reidun Tednes-Aaserød.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Gunn Reidun Tednes-Aaserød ønsker å få politikerne på banen.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Det finnes en voksenopplæring i regi av fylkeskommunen, men den gjelder bare for dem som ikke har fullført videregående opplæring. Den gjelder ikke for dem som har tatt yrkesrettede fag og mangler studiekompetanse.

– Det handler om politisk vilje, og vilje til å legge penger på bordet. Det må på plass en endring som gir større rett til voksenopplæring, sier Tednes-Aaserød.

Flere nyheter fra Rogaland