Arbeidsledigheten faller i nesten hele landet

I februar ble det 900 færre helt arbeidsledige i landet, ifølge sesongjusterte tall fra NAV, og nå faller også ledigheten i oljekriserammede Rogaland etter et kraftig hopp i januar.

Oljearbeidar på Statfjord B

Oljearbeider på Statfjord B

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Ledigheten falt i februar for tredje måned på rad. Vi ser også en bedring i vestlandsfylkene som har vært spesielt rammet av nedbemanningen i oljesektoren. Nedgangen skyldes at det stadig blir færre nye som registrerer seg som ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en melding.

I februar var det registrert 84.800 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 6.100 sammenlignet med februar i fjor. Arbeidsledigheten er nå på 3,1 prosent, ned fra 3,3 prosent i februar i fjor

Arbeidsledigheten økte mest i Sogn og Fjordane i februar etter en nedgang i månedene før, justert for normale sesongvariasjoner. Nordland, Troms og Aust-Agder var fylkene med størst prosentvis nedgang i antallet ledige i februar. Både Rogaland og Hordaland har hatt nedgang i ledigheten de siste månedene.

  • Les også:
Nav-tall

Slik har ledigheten utviklet seg

Foto: Nav

Positivt i Rogaland

I Rogaland faller nettoarbeidsledigheten, altså helt arbeidsledige, fra 4,9 prosent til 4,6 prosent fra januar til februar. Sammenlignet med for et år siden, er drøyt 300 færre helt arbeidsledige.

– Ledigheten er fortsatt høy, men vi ser tegn til bedring, sier avdelingsdirektør i Nav Rogaland, Egil Tengs.

Antall personer på tiltak øker imidlertid med tusen, så bruttoledigheten er 0,1 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

For andre måned på rad falt ledigheten mest innen ingeniør- og ikt-fag. Dette er yrkesgruppen som har hatt størst økning i ledigheten de siste årene.

Etter ingeniør- og ikt-fag falt ledigheten mest innen industriarbeid samt bygg og anlegg. Ledigheten gikk ned innen de fleste yrkesgrupper i februar, og økte kun innen undervisning der ledigheten ligger på et lavt nivå.

– Vi ser en markant nedgang i antall varsler om oppsigelser og permitteringer, og stadig flere arbeidsgivere tar direkte kontakt med Nav for å dekke sitt bemanningsbehov, sier Tengs.

– Fallet i antall ledige de siste månedene har kommet i store deler av landet, også på Sør- og Vestlandet. I Rogaland er nå arbeidsledigheten lavere enn på samme tid i fjor, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Det er gledelig at vi nå ser flere positive trekk på arbeidsmarkedet og at arbeidsledigheten faller. Den betydelige innsatsen regjeringen har satt inn for å få ned ledigheten, virker. Men sysselsettingen må også ta seg opp.

Nedgang i de fleste fylker

Sammenlignet med februar i fjor er det Aust-Agder og Nord-Trøndelag som har hatt størst nedgang i ledigheten, med henholdsvis 19 og 17 prosent. Kun tre fylker har flere ledige enn for ett år siden. Vestfold har den største økningen med 6 prosent flere helt ledige, deretter Møre og Romsdal og Hordaland med henholdsvis 4 og 1 prosent økning.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,6 prosent av arbeidsstyrken og i Aust-Agder med 3,6 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,9 og 2,0 prosent.

Saken oppdateres