Arbeidsledige menn vil inn i helsesektoren

Prosjektet Menn i helse har allerede fått mange hundre arbeidsledige menn i jobb. Nærmere 160 menn var på audition torsdag for å komme inn i prosjektet.

Deltakere på menn i helse- informasjonsmøte

Det var stor interesse for å høre mer om prosjektet Menn i helse i Stavanger.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg hører de kvinnelige kollegaene mine sier også at de vil ha mange flere mannfolk inn i yrket. Jeg stoler på at det de sier.

Tømmermann, sveiser og landbruksvikar Bernhard Pedersen, er for tiden ringevikar, og ser fram til å få fagbrev og fast jobb som helsearbeider.

Bernhard Pedersen

Bernhard Pedersen er en av nærmere 160 søkere.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Han har nå enkeltvakter både i en forsterket bolig, og i rusomsorgen i Stavanger..

– Jeg har passet barn og hatt fosterbarn i over 20 år, så jeg ser at det går mye på det samme. For meg har det vært viktig å ta med det jeg har jobbet med i mange år, å ta vare på dem som trenger meg, sier Pedersen.

Mange vil være med

Vidar Kringlemoen

Vidar Kringlemoen er fylkeskoordinator for Menn i helse i Rogaland.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Fylkeskoordinator Vidar Kringlemoen i Rogaland har 240 påmeldte til audition i sør og nord.

Det er Rogaland og Trøndelag som er de fylkene med størst interesse blant arbeidsledige menn, sier Kringlemoen. Men over hele landet er det stadig flere som heller sikter mot helsesektoren, enn å forbli arbeidsledige.

I år er det planlagt 350 plasser over hele landet i prosjektet, og antall plasser har økt hvert eneste år fra oppstarten i 2010. Bakgrunnen for prosjektet er er at det store flertallet blant de som er helt arbeidsledige er menn. Ifølge Nav var 39.000 menn og 26.000 kvinner helt arbeidsledige i desember. I oljekriserammede Rogaland var 5000 menn og 3000 kvinner helt arbeidsledige.

Vokser stadig

Så langt finnes prosjektet i fylkene Agder, Akershus, Buskerud, Østfold, Rogaland, Telemark, Trøndelag og Vestfold.

– Bortimot alle som kommer inn i prosjektet, klarer både skolegang og praksis, og får svært gode tilbakemeldinger. Virksomhetene som tar imot menn i prosjektet, er svært positive, og vil gjerne fortsette og ta imot flere, sier Kringlemoen.

Menn er ønsket i helsesektoren

Det er også flere virksomheter og kommuner som står på vent for å være med

– Prosjektet har spredt seg, og det er bra for helsevesenet at det kommer flere menn inn. Det jobber veldig mange bra damer i helsevesenet, men menn og damer sammen er veldig bra. De utfyller hverandre veldig bra, både i forhold til arbeidsmiljø, men også i forhold til å speile brukerne og pasientene. Det er vinn å få menn ut av arbeidsledighetskøen, inn i jobber de klarer bra, og de er ønsket, sier Kringlemoen.

Av de nærmere 160 som møtte opp i Stavanger, har 119 meldt at de vil være med videre til intervjurunden.

Bernhard Pedersen gleder seg til å komme i gang.

– Det høres veldig greit å få utdannelse, sier han.