Hopp til innhold

Krever lokal vetorett om privatskoler

Arbeiderpartiet er urolig for veksten av kristne friskoler. – Kommuner bør selv få si nei om de ikke ønsker slike skoler velkommen, mener partiet.

Kristendom som eget fag på privatskole

På Jærtun lutherske friskole finnes et eget fag som heter kristendom. Andre fag på skolen er også preget av et kristent verdensbilde.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Det er helt feil at sentrale myndigheter i Oslo skal overprøve kommunene. Lokalpolitikerne bør selv få bestemme om de vil ha slike skoler i sitt miljø, sier stortingspolitiker Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Torstein Tvedt Solberg
Foto: Mathias Oppedal / NRK

På få år er antall kristne grunnskoler dobla i Norge. Det er i dag 82 kristne grunnskoler i landet. Mange av dem er etablert til tross for sterke lokale protester.

– Denne veksten er urovekkende, og gjør det enda mer aktuelt å få på plass en lokal vetorett, sier han.

Arbeiderpartiet er ikke bare opptatt av de kristne friskolene, men også privatskoler basert på annen pedagogikk enn fellesskolen. Eksempler på dette er Steinerskoler, som det finnes 30 av i Norge, og skoler med Montessori-pedagogikk, som det finnes opp mot 90 av.

– Flere steder har privatskoler en stor innvirkning på den lokale skolestrukturen, og jeg mener dette fører til en dårligere skole, sier han.

Lokal krangel om kristen skole

I Rogaland er det for tiden store lokale uenigheter rundt etableringen av en kristen friskole i Gjesdal, en kommune med 12.000 innbyggere.

Jone Haarr

Jone Haarr, kommunaldirektør for opplæring i Gjesdal kommune.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Vi kjenner lokalsamfunnet bedre enn nasjonale myndigheter, sier ordfører Frode Fjeldsbø.

Kongstun kristne friskole skal etter planen åpne høsten 2018. Til tross for lokal motstand i kommunen, har Utdanningsdirektoratet gitt skolen grønt lys.

Ifølge skolesjefen kan etablering av en privat skole går utover fellesskolen.

– For hver elev som går over til en privat skole, vil vi tape inntekter. 85.000 kroner per elev. Dersom det forsvinner én elev fra én klasse, og én fra en annen klasse, klarer vi ikke spare inn ved å kutte antall klasser totalt, sier Jone Haarr, kommunaldirektør for opplæring.

Mange kristne skoler på Vestlandet

Bokstaver og bibelvers

På Jærtun lutherske friskole på Jæren henger bokstaver og bibelvers sammen på veggen.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Vestlandet skiller seg ut med den største andelen kristne barne- og ungdomsskoler. I Rogaland går over 1000 barn på kristen friskole.

Etter regjeringsskiftet i 2013 kom en bølgetopp på etablering av nye privatskoler. En utvikling i tråd med regjeringens politikk.

– Jeg opplever at ideologien påvirker mye. Regjeringen kjemper for flere private skoler, og er ikke oppmerksom på konsekvensene for den lokale skolestrukturen, sier Tvedt Solberg.

Ministeren: «Hardt angrep»

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kaller Aps utspill «et hardt angrep på muligheten til å opprette friskoler».

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Regjeringens intensjon er å tilrettelegge for reelle alternativer til den offentlige skolen. En vetorett vil begrense dette, og hindre etablering der det er politisk uvilje mot friskoler, skriver han til NRK gjennom sin kommunikasjonsavdeling.

Isaksen viser også til at vertsfylket eller -kommunen allerede i dag har uttalerett før en friskole godkjennes. Godkjenning skal ikke gis hvis friskolen får negative konsekvenser.

– Regelverket legger altså allerede til grunn en rimelig balanse mellom hensynet kommunen eller fylket, og hensynet til unges muligheter til å velge mellom forskjellige skoler.