Arbeidar medvitslaus etter fall

Ein arbeidar som fall ned frå eit stillas ved ein privatbustad i Sola i formiddag var medvitslaus då naudetatane kom til staden. Det var eit firma som utførte arbeid på staden. Skadeomfanget er elles ukjent, opplyser politiet.