Åpner for å sende postmannen oftere ut i distriktene

Kristelig Folkeparti ber regjeringen se på muligheten for at distriktene får flere dager med levering fra Posten enn folk i byene. – Behov for å få fram mer medisiner og aviser, sier nestleder Olaug Bollestad (KrF).

Posten leveres på Skorovas samvirkelag

MINDRE Å GJØRE: Vi sender stadig færre brev, og det gjør at Posten trenger færre postbud enn før. Nå foreslår regjeringen postlevering annenhver dag, i stedet for fem dager i uka.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Vi må jo sikre at folk vil bo og jobbe i distriktene. Det må være et likeverdig tilbud mellom by og distrikt, sier Bollestad.

I byene står kommersielle aktører for mange av leveringene i postkassen. Selv om Posten kutter i levering, vil mange likevel få tilgang på aviser og andre forsendelser. I distriktene er det i hovedsak Posten som står for leveringen, og et redusert tilbud vil merkes godt.

Bollestad

Olaug Bollestad, nestleder i KrF.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Regjeringen foreslår å redusere utdelingen av post til annenhver dag. Det skal gi årlig innsparing på 500 millioner kroner fra 2020. Fagforbundet Postkom frykter 3000 postbud blir overflødige.

– Det er viktig at regjeringen nå vurderer helheten i dette. Det er ikke bare brev som kommer i postkassen, men også medisinsvar, medisiner og aviser, sier hun.

Det var Nationen som først omtalte KrF sitt forslag.

Viktig at det følger penger med

Postkom som organiserer de fleste postansatte, mener forslaget fra Kristelig Folkeparti vil føre til mindre dramatikk for postansatte som står i fare for å miste jobben.

– Klart, dette forslaget vil opprettholdt en god postservice i deler av landet, sier forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom.

De største kostnadene i dag ligger til å distribuere post i distriktene. Hele intensjonen med regjeringens forslag er å få ned kostnadene, og forbundet er usikre på om forslaget til KrF er det beste for omleggingen som nå skal skje.

– Det er et dilemma for oss. Det er hele tiden en grense for hva Stortinget vil betale for ulønnsomme tjenester. Det er vanskelig å si om dette er den mest fornuftige veien å gå, såfremt vi ikke får en garanti om at staten betaler merkostnaden dette vil få. Hvis det følger penger med, vil vi gjerne argumentere for en slik løsninger, sier han

Postbud Anja Frammarsvik med postbil

PÅ VEI MED BREV OG PAKKER: Anja Frammarsvik er postbud i Bergen. Hun ser heller mørkt på fremtiden. Regjeringen foreslår at hun skal gjøre jobben kun annenhver dag.

Foto: Christian Lura / NRK

Halvparten så mange brevsendinger

Det har ikke vært en overraskelse for postansatte at det vil komme store endringer for levering av post.

Antall brevsendinger har falt dramatisk den siste tiden. Ifølge tall fra fagforbundet Postkom er bunken med brevpost halvert fra toppåret i 1999. Da ble det distribuert 1,7 milliarder brevpostsendinger. Nå ligger tallet på rundt 700 millioner sendinger.

Odd Christian Øverland

Odd Christian Øverland, leder i Postkom.

Kostnadene med å ta runden til de ulike postkassene fem dager i uka som i dag, har likevel omtrent samme kostnadsramme.

– Det er jo selve ruten som er tidkrevende. Ikke om postbudet har med seg ett eller ti brev til hver kasse, sier Øverland.

Likevel har pakkevolumet økt. Bare i desember var volumet på rundt fire millioner pakker, som var en økning fra tidligere.

– Pakkevolumet er likevel ikke i nærheten av å kompensere for bortfallet av brevpost, sier han.