NRK Meny

ÅPNE TUNNELER:

Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen er klarert og åpne etter at det i går lå en stor stein i veibanen i Byfjordtunnelen. Vegvesenet har sjekket begge strekningene.