NRK Meny
Normal

– Skremmende dårlig stemning blant ansatte

Ansatte ved Hydro Aluminium på Karmøy har sterk mistillit til ledelsen, viser en medarbeiderundersøkelse ved pressboltstøperiet. – Problemene sliter på folk, sier fagforeningen.

Hydro aluminium

Stemningen på Hydro Aluminium er svært amper, ifølge ansatte.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– I dag er det ikke kjekt å være på jobb. Under prosessen som foregår, føler vi oss dårlig behandlet, sier Harry Knutzen, operatør ved Hydro Aluminium på Karmøy.

Harry Knutzen

Operatør Harry Knutzen føler seg dårlig behandlet.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Markedssvikt etter den økonomiske krisen i Europa har ført til gjentatte omstillingsprosesser ved bedriften, som skaper en sterk uro blant de ansatte.

– Det er en voldsomt amper stemning. Før sa de at Hydro var verdens beste arbeidsplass, men i dag har vi mistillit til ledelsen, sier Knutzen.

I en medarbeiderundersøkelse nylig er ingen enig i at Hydro er åpen og ærlig i sin kommunikasjon med ansatte, og ingen mener at bedriften viser genuin omtanke for sine ansatte.

– Det blir ingen ende på problemene, og det sliter på folk, sier Sten Roar Martinsen, leder i Alnor kjemiske fagforening.

– Overstyrer oss

Etter at Søderberg ble lagt ned for to år siden har hele bedriften blitt omorganisert. De ansatte i støperiet mener de ikke blir tatt med på råd når Hydro effektiviserer driften, og fagforeningen mener ansiennitet og kompetanse ikke lenger blir vektlagt.

– Det er helt feil fremgangsmåte. Vi har alltid løst problemene internt, men nå føler vi oss overstyrt, sier hovedtillitsvalgt Tor Helge Sørensen.

Åpen konflikt

Are Jåstad

Fabrikksjef Are Jåstad innrømmer at omstillingen har vært vanskelig.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

I pressboltstøperiet står ansatte og ledelsen steilt mot hverandre, og ledelsen ved Hydro Aluminium innrømmer at det har vært vanskelige år.

– Vi forsøker alltid å komme til enighet i slike prosesser. Det er utfordrende, men vi jobber med å finne gode løsninger, sier Are Jåstad, fabrikksjef ved Hydro Aluminium på Karmøy.

Han vil ikke kommentere medarbeiderundersøkelsen, og kan heller ikke si noe om omstillingsprosessen ved pressboltstøperiet.

– Det er en pågående prosess, som jeg ikke kan kommentere i detalj, sier Jåstad.