Åpen konflikt

Styreleder i Helse Stavanger nektet i dag å svare på om de vil være lojale mot vedtaket om nevrokirurgien som ble gjort på styremøtet i Helse Vest i går. 

Nevrokirurgi

I formiddag hadde administrasjonen i Helse Vest kallet inn til foretaksmøte om det nevrokirurgiske tilbudet på vestlandet. Styreleder i Helse Stavanger, Steinar olsen, rettet skarp kritikk mot styreleder i Helse Vest Oddvar Nilsen på møtet.

- Styrelederen i Helse Vest har ikke tatt kontakt med styreleder i Helse Stavanger en eneste gang i denne saken. Heller ikke i andre saker. Nilsen har ikke forsøkt å få til et møte mellom styreleder i Helse Vest, styreleder i Helse Bergen og styreleder i Helse Stavanger. Det er en spesiell form for konfliktløsning å ikke involvere den det gjelder, sier Olsen.

Vil ikke kommentere

- Det har jeg ingen kommentar til, sier Nilsen.

Møtet var lukket for pressen, men partene gikk fra hverandre etter kort tid. Helse Stavanger fikk spørsmål på møtet om de ville forholde seg lojalt til vedtaket i styremøtet i Helse Vest i går.

- Vi ville ikke svare på det spørsmålet. Årsaken er at vi vil gjøre vurderinger i ro og fred i styret i Helse Stavanger, og se hvordan vi kan få til et godt nevrokirurgisk tilbud. Vedtaket i går er ingen lykkelig løsning, sier Olsen.

Kan bli sparket

Styreleder i Helse Vest Oddvar Nilsen vil nå ta kontakt med de andre styremedlemmene i Helse Vest og høre hva de har å si om den siste utviklingen i saken. Det kan bli et nytt styremøte i Helse Vest, og styret i Helse Stavanger kan risikere å bli sparket. Men Nilsen vil ikke kommentere om dette er aktuelt ennå. Helse Stavanger skal ha styremøte 19. juni om saken. 

- Dette er en særdeles viktig sak for Helse Stavanger og befolkningen i regionen. Det handler om utvikling av kompetanse og teknologi. Det er en vanskelig sak å løse, og krever mye arbeid, sier Olsen.