– Få vekk alle spekulasjonene om omkamp

Arbeiderpartiet etterlyser fortgang og fremdrift i bussveiprosjektet på Nord-Jæren.

Bussvei 2020

Tom Tvedt vil ha status for bussveiprosjektet i fylkesutvalgets neste møte 20. august.

Foto: NRK/Rogaland fylkeskommune

– Jeg har i lang tid etterlyst en tilbakemelding om status på Prosjekt Bussvei som fylkestinget har bestemt. Bilene står i kø. Vi får ikke noen tilbakemelding på hvor dette prosjektet står.

Tom Tvedt fra Arbeiderpartiet etterlyser framdrift i bussveiplanene på Nord-Jæren.

Les også: – Blir bybane med Høyre i regjering

Les også; Mener bybanen ikke har sporet av

I desember i fjor vedtok fylkestinget å gå for bussvei på Nord-Jæren , men politikerne har ennå ikke fått en presentasjon av prosjektet. I mellomtiden har Høyre varslet omkamp om bybanen, og lover bane dersom de kommer i regjeringsmakt etter valget.

Tom Tvedt (Ap)

Tom Tvedt fra Arbeiderpartiet etterlyser framdrift i bussveiplanene på Nord-Jæren.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Jeg ber nå om en full presentasjon av status både når det gjelder økonomi, trasevalg og på når vil kan komme i gang med bussveiprosjektet for å bli ferdig fortest mulig, sier Tvedt til NRK.

– Få vekk alle spekulasjonene om omkamp

Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget ønsker at det blir lagt fra status for prosjektet til neste møte i fylkesutvalget 20. august.

Avstemning om bybane eller bussvei i fylkestinget

I desember i fjor vedtok fylkestinget å gå for bussvei på Nord-Jæren, men politikerne har ennå ikke fått en presentasjon av prosjektet.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

– Først og fremst er det viktig for å få vekk alle spekulasjonene om omkamp som jeg tror er veldig hemmende for regionen, og svært uheldig for bilistene som må stå lenger i kø, sier han.

Arbeiderpartiet er, ifølge Tvedt, veldig opptatt av å få fortgang i prosessene for å bygge kollektiv på FV44.

– Vi ønsker å få til disse bussveiene som er halvparten så dyrt som bybane og bygges på halvparten av tiden. De vil gi en bedre effekt for bilistene, mener Tvedt.

Flere nyheter fra Rogaland