– Fylkesordføreren kan ikke stille seg bak pengebruken til bybanekontoret

Arbeiderpartiet og Senterpartiet krever offentlig høring i tilknytning til granskingen av bybanekontoret.

Janne Johnsen og Terje Halleland

Fylkesordfører Janne Johnsen (til venstre) sa i fylkestinget at hun ikke kan stille seg bak pengebruken til bybanekontoret i høst.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Bybanekontoret førte store pengebeløp til Burson-Marsteller som andre konsulenttjenester. Det kom frem under fylkesordfører Janne Johnsens redegjørelse om bybanekontoret i fylkestinget i dag.

– Måten budsjettet er ført på, har gjort det vanskelig å avdekke omfanget og overforbruket, sa Janne Johnsen.

Bybanekontoret som «propagandakontor»

Det offentlig finansierte bybanekontoret har brukt fem millioner på å engasjere PR-byrået Burson-Marsteller. Pengene har blant annet blitt brukt til bistand før møte med fylkesrådmannen og til kartlegging av Arbeiderpartiet og av Cecilie Bjelland. Politikerne mener situasjonen er uholdbar, og kaller den en skandale.

Her er den fulle oversikten over hva PR-millionene har gått til. Det er allerede klart at det blir full gransking av pengebruken til bybanekontoret av Rogaland revisjon. Dette har fylkesordføreren og fylkesrådmannen har tatt initiativ til.

Granskingen vil omfatte både konsulentavtalen med Burson-Marsteller, grunnlaget for opprettingen av bybanekontoret, styringa av kontoret og rapporteringa frå bybanekontoret.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Pengebruk ved bybanekontoret

Det er klart at det blir full gransking av pengebruken til bybanekontoret av Rogaland revisjon. Dette har fylkesordføreren og fylkesrådmannen har tatt initiativ til.

Foto: Bybanekontoret/NRK

– Klar og tydelig beskjed

Fylkesordføreren viste til at en samlet politisk styringsgruppe i høst understreket at det var viktig å la infomasjonsaktiviteten til bybanekontoret ligge i ro, slik at den politiske prosessen fikk forgår uforstyrret.

– Til tross for denne klare meldingen blir bybanekontoret fakturert for svært store summer knyttet til kommunikasjonsaktiviteter oktober 2012, sa Johnsen i et svar på en interpellasjon fra Senterpartiet.

Janne Johnsen understreket at det ikke ble rapportert fra bybanekontoret at forbruket av kommunikasjonstjenester for 2012 oversteg anslaget på 2,4 millioner kroner i en toårsperiode.

NRK har tidligere fortalt at Burson Marsteller har fått betalt til sammen fem millioner kroner for 700 oppdrag for bybanekontoret i løpet av ett års tid.

– Fylkesordføreren kan ikke stille seg bak pengebruken til bybanekontoret i høst. Etter så klar og tydelig beskjed fra en samlet politisk styringsgruppe om å stille arbeidet i bero, sa Johnsen i sin redegjørelse til fylkestinget.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fylkestinget i Rogaland 11.12

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i fylkestinget ønsker offentlig høring i forbindelse med granskingen av bybanekontorets pengebruk.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Vil ha offentlig høring

Både Arbeiderpaartiet og Senterpartiet krever nå at det blir gjennomført en offentlig høring i forbindelse med granskingen av pengebruken til bybanekontoret.

– Når kontrollutvalget skal inn og granske dette mener jeg det er naturlig at man legger til rette for en høring der man får anledning til å høre svarene til sentrale politikere og til de som har vært ansvarlig for driften av bybanekontoret, sier Hilde Gunn Bjelde fra Arbeiderpartiet til NRK.

Partiet mener det er stort behov for offentlighet rundt dette spørsmålet.

– Jeg tror det er nødvendig fordi når vi har utredet den største saken i Rogaland i de siste og kanskje de neste 20 årene, så tror jeg det er viktig å få vite hva som har ligget til grunn for den umusikaliteten som har pågått det siste året og som kanskje fører til at vi får et vedtak som er dårligere enn det det skulle ha vært, sier Bjelde.