NRK Meny
Normal

Har delt ut én milliard i startlån

Antall søknader om startlån i Stavanger kommune er nesten tredoblet på fem år. – Vi må bli strengere, sier kommunen.

boligbygging

Mange vil ha startlån for å kjøpe sin første leilighet. (Illustrasjonsfoto)

Foto: NRK

– Bankene sender kundene til kommunen, slik at vi skal gi startlån til toppfinansieringen, sier saksbehandler Torill Berentsen i Stavanger kommune.

Hun er en av flere som jobber på spreng med å behandle søknader om startlån, som skal hjelpe innbyggere med etableringsproblemer i jakten på å skaffe seg egen bolig.

Når bankene har skjerpet kravet til egenkapital, blir kommunen redningen for mange unge og vanskeligstilte.

– Vi har per dags dato 1300 søknader inne, forteller Berentsen.

Startlån-stopp

På sensommeren i år var de 300 millioner kronene kommunen har i startlån-midler brukt opp. 242 ny-etablerere har fått nær 200 millioner i lån til egen bolig i år. I tillegg har over 300 søkere fått tilsagn på 182 millioner kroner.

I 2006 delte kommunen ut totalt 73 millioner kroner i startlån - en tredjedel av det som var utbetalt allerede før sommeren i år.

Den formidable økningen gjør at kommunen må skjerpe inn.

– Vi begynner å bli strengere, fordi vi vil at midlene skal vare lenger, sier Berentsen.

Dårlig nytt for mange

Stavanger kommune gir startlån til kjøp av leiligheter i borettslag og til selveide leiligheter. Kommunen gir følgende betingelser for startlånet:

  • Boligen du kjøper er nøktern i forhold til hvor mange som skal bo i boligen, og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du bor.
  • Boligen er ikke dyrere enn det du kan klare å betjene av boutgifter over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
  • Du har problemer med å få fullfinansiering i din private bank.

Innskjerpingene er dårlig nytt for mange unge som vil kjøpe hjem i en by hvor inntektsnivået og boligprisene øker.

– Noen vil tjene for mye, og noen vil få mindre, sier Berentsen.

– Målrettede lån

– Behovet for finansieringshjelp i denne regionen er stort. Det er høye boligpriser, og mange vil bo her, sier John Peter Hernes (H), leder av kommunalstyret for oppvekst i Stavanger.

I løpet av de siste seks årene har Stavanger kommune innvilget 1,2 milliarder kroner i startlån. 1500 søkere har fått lån eller tilsagn om lån i denne perioden. I 2006 ble det utbetalt lån til 117 søkere, mens antallet var tredoblet fire år senere.

– I et tøft boligmarked er startlånene målrettede og når dem som trenger hjelp. Skal man skjerpe inn, bør det gå ut over de som allerede er etablert, og investerer i markedet ut fra standardheving, mener Hernes.